Skočiť na hlavný obsah
Prof. Miloš Lichner, SJ, poverený výkonom funkcie rektora
31.03.2024

Veľká noc 2024: Shalom, chaire aj salve

Trnava 2024

Vážené akademické spoločenstvo, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ctení študenti, priatelia a podporovatelia našej alma mater,

dovoľte mi, aby som vás pri príležitosti sviatkov Veľkej noci srdečne pozdravil. Pre nás veriacich je to pripomenutie si smrti a zmŕtvychvstania Krista a pre tých, ktorí nezdieľajú toto náboženské presvedčenie, je to pripomenutie si príchodu jari.

Rád by som môj pozdrav adresoval všetkým a to prostredníctvom pozdravov troch starobylých národov a poprial to, čo v sebe obsahujú tieto pozdravy:

- pozdravujem vás a vravím "shalom" – pokoj, slovo, ktorým sa pozdravovali Židia. V dnešnom svete plnom násilia a vojny, pnutí v rodinách a politických škriepok si viac ako inokedy uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme skutočný pokoj – tak vonkajší, ako aj vnútorný pre naše srdcia,

- pozdravujem vás a vravím "chaire" – radosť, slovo, ktorým sa pozdravovali Gréci. Sme obklopení informáciami, ktoré nám často berú radosť z nášho srdca a prichádza doň obava a smútok. Preto tak veľmi, najmä počas týchto dní, potrebujeme "vnútornú radosť",

- pozdravujem vás a vravím "salve" - zdravie, slovo, ktorým sa pozdravovali Rimania. Sme v svete, kde si veľmi uvedomujeme potrebu zdravia, tak fyzického ako aj mentálneho.

Toto všetko, čo mám v srdci prajem, každému z nás!