Skočiť na hlavný obsah
prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos PhD., SJ
14.04.2022

Veľká noc 2022: Svetlo nádeje

veľká noc 2022 trnava (foto TRUNI Barbora Likavská)

Súčasný svet sa nám javí ako plný temnosti a mrákavy. Z ďaleka i z blízka prichádzajú správy o vojnách a teroristických činoch. Hľadíme na utečencov strádajúcich na cestách, tonúcich v mori, živoriacich v utečeneckých táboroch. Vidíme cynizmus mocných, ktorí presadzujú svoje sebecké záujmy bez ohľadu na ľudské a materiálne obete. Sledujeme nevídaný vedecký pokrok a jeho využívanie predovšetkým na vojenské ciele, bez ohľadu na životné prostredie. Bezuzdná honba za mocou a za ziskom zanecháva po sebe malé i globálne ekologické katastrofy.

Egoizmus vniká do najintímnejších vzťahov medzi ľuďmi, rozbíja rodiny, ktoré vznikli z lásky a zanecháva po sebe zranené deti a partnerov. Spolu s Hviezdoslavom si kladieme otázku: „Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov? Čo ľudstvo zviedlo s duchom veličavou vbŕsť do bahna? Ký upír to a mlok, z pŕs sajúci mu i dnes žitia mok, krvižíznivec s večnou záhou žhavou? Ech, sebectvo!“

Veru sebectvo, keď človek podľahne odvekému pokušeniu byť absolútnym pánom, byť ako Boh určujúci, čo je dobré a čo zlé bez ohľadu na kohokoľvek a čokoľvek. Zabúdajúc, že slobodu má ako vzácny dar, aby mohol naplno rozvinúť svoju existenciu a pomôcť aj iným rozvinúť ich existenciu vo svete. Slobodný je iba vtedy, keď si uvedomí, že nie je absolútnym pánom, nie je bohom. Nie je neobmedzeným pánom sveta a prírody, ale jej starostlivým ochrancom správcom, lebo ona mu poskytuje všetko potrebné pre jeho život. Stará sa o ňu ako o svoj domov. Nie je osamelým ostrovom, je v mnohých vzťahoch s inými. Žije uprostred kultúry, ktorú si sám nevytvoril, a predsa ju tvorí. Je spojený s minulosťou a tvorí budúcnosť pre seba a pre iných. Objavuje, že rastie a rozvíja sa tým, že obohacuje iných, tak ako všetko živé v prírode svojím rastom obohacuje. Obohacovanie iného obohacuje obohacujúceho, teda darcu. Všetky súčasné krízy odhaľujú aj množstvo ľudskosti, solidarity a lásky, opak egoizmu, ktorý rúca a nebuduje. 

ladislav csontos (foto TRUNI Barbora Likavská)

Veľkonočné posolstvo odpovedá na povzdych básnika nádejou. Pápež František hovorí: Vzkriesený a oslávený Kristus je najhlbším prameňom našej nádeje a jeho pomoc nám určite nebude chýbať pri uskutočňovaní poslania, ktoré nám zveril. 

Je to svetlo nových vzťahov medzi ľuďmi a k svetu, ktoré vyspieval stredoveký svätec František:

Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
      najmä s pánom bratom Slnkom,
      ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom;
      o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru
Lunu a hviezdy;
      na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
matku Zem,
      ktorá nás živí a stará sa o nás
      a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých,
      čo odpúšťajú pre tvoju lásku
      a znášajú slabosť a trápenie.

Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
      ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
      blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli,
      lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
      ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

Aj do dnešných dní žiari svetlo nádeje tým, ktorí preň otvoria svoj zrak ako jeden i druhý František. Nádej ako radosť zo života, ktorý nie je sebectvom, ale v láske sa rozdáva.

veľká noc 2022 trnava (foto TRUNI Barbora Likavská)

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.