Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uzatvorenie dohody o spolupráci s Katolíckou univerzitou Petra Pázmaňa

Zdroj: 
Oddelenie vonkajších vzťahov

Pri príležitosti 775. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trnava kráľom Belom IV, predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave na čele s rektorom prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. navštívili dňa 19. novembra 2013 partnerskú univerzitu Petra Pázmaňa v Budapešti.

Hlavným cieľom návštevy Pázmany Péter Catholic University bolo obnovenie dlhoročnej spolupráce medzi oboma univerzitami, dôkazom čoho bolo uzatvorenie rámcovej dohody o spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ktorú slávnostne podpísali prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a Ft. Dr. Szuromi Szabolc, Praem.,  rektor Pázmany Péter Catholic University.

Teologická fakulta univerzity si zachovala kontinuitu a samostatnosť od založenia univerzity kardinálom Petrom Pázmaňom v roku 1635, čo dokumentujú aj najucelenejšie  zachované archívne dokumenty.  Teologická fakulta a Filozofická fakulta dňa 4. októbra 1992 otvorili prvý akademický rok Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa. Postupom rokov sa univerzita rozšírila o ďalšie fakulty, s ktorými  bude môcť naša univerzita nadviazať spoluprácu na poli vedy i pedagogickej činnosti.