Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uzatvorenie dohody o spolupráci s Eötvös Loránd University

Zdroj: 
Oddelenie vonkajších vzťahov

Pri príležitosti 775. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trnava kráľom Belom IV, predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave na čele s rektorom prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. navštívili dňa 18. novembra 2013 partnerskú Eötvös Loránd University v Budapešti.

Hlavným cieľom návštevy Eötvös Loránd University bolo slávnostné podpísanie rámcovej dohody o  spolupráci, čím sa otvoril priestor pre rozšírenie spolupráce  v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. 

Dohodu o spolupráci  podpísali najvyšší predstavitelia univerzít, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. Dr. Barna Mezey, rektor Eötvös Loránd University.

Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti  svoje korene viaže priamo na Trnavskú univerzitu založenú kardinálom Petrom Pázmaňom v roku 1635.  Knižnica a Archív Eötvös Loránd University uchovávajú originálne zbierky  kníh, rukopisov, archívnych prameňov  prenesených z rozhodnutia Márie Terézie v roku 1777 do Budína.

Vedenie  univerzity  v minulosti  i dnes  prechováva úctu k zachovanému dedičstvu, o čom svedčí  aj množstvo  odborných publikácií, pravidelných  vedeckých podujatí. Oficiálne nadviazaný kontakt sľubuje dobrú spoluprácu aj na poli výskumu v oblasti sprístupňovania archívnych  dokumentov.