Skočiť na hlavný obsah
PR
13.03.2020

Učitelia k nám pristupujú maximálne profesionálne

Ivana Trokšiarová Ivana Trokšiarová bola štyri roky členkou Študentskej rady Trnavskej univerzity a dva roky jej predsedníčkou. Momentálne má pred sebou štátnice na právnickej fakulte. Rozprávame sa s ňou o skúsenostiach s prácou pre študentov.

Trnavská univerzita: Veľa možností pre rozvoj

Momentálne ste v závere štúdia na Trnavskej univerzite.  Čo vám dala táto škola?
Trnavská univerzita mi dala veľa možností na osobný rozvoj, ponúkla mi informácie potrebné pre prax a zároveň mi priniesla do života množstvo inšpiratívnych ľudí. 

Odporúčate aj iným mladým študovať na Trnavskej univerzite?
Všetkým svojím kamarátom odporúčam Trnavskú univerzitu, keďže som tu maximálne spokojná. Zároveň sa aktívne zúčastňujem veľtrhov vysokých škôl, takže som naozaj mnohým mladým už Trnavskú univerzitu odporučila.  

Maximálne profesionálni učitelia 

Ivana Trokšiarová

Čo považujete za silné stránky našej alma mater a v ktorých oblastiach by sme sa mohli zlepšiť?
Silnou stránkou TRUNI sú určite jej ústretoví pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci. Musím povedať, že naši učitelia ku nám pristupujú s maximálnou profesionalitou a zároveň nezabúdajú na ľudskosť, teda u nás na právnickej fakulte, kde študujem, určite. Čo sa týka nepedagogických zamestnancov, chcem pozdraviť našich pánov vrátnikov, ktorí sú veľmi zásadoví, ale aj oni si k nám vedia nájsť cestu a zároveň máme tie najmilšie pani na študijnom oddelení. Pretože často počúvam študentov z iných univerzít sťažovať sa na neochotu na študijnom oddelení, s čím som sa ja naozaj nikdy nestretla. V čom by sa mohla univerzita zlepšiť, je celkom ťažká otázka. Mrzí ma napríklad, že nemáme taký typický univerzitný kempus a študenti z rôznych fakúlt sú si dosť vzdialení. 

Ako sa vám páči mesto Trnava?
Nie som rodáčka z Trnavy, pochádzam z Kremnice, ale Trnavu mám veľmi rada. Žijem tu už päť rokov a plánujem tu aj ostať. Je to relatívne malé mesto, všade som za chvíľu pešo alebo na bicykli a zároveň tu máme veľa možností na rozvoj.  

A aký je tu študentský život?
Myslím si, že tým, že v tomto malom meste máme až tri univerzity, teda dve a jednu veľkú fakultu, študentský život je tu naozaj pestrý. Nejde len o párty, ale naozaj je v Trnave množstvo kultúrnych, športových a iných podujatí, kde sa dá rozvíjať alebo pracovať na sebe po rôznych stránkach.  

Študentská rada Trnavskej univerzity účinne obhajuje záujmy študentov

Ivana Trokšiarová

Angažovali ste sa v Študentskej rade. O akú organizáciu ide?
Študentská rada Trnavskej univerzity (ŠR TU) je zoskupenie študentov, ktorí organizujú pre ostatných študentov rôzne podujatia na univerzite. Zároveň má predseda ŠR TU miesto v kolégiu rektora, kde dokáže dosť účinne obhajovať záujmy študentov. 

Čo sa vám počas predsedovania v ŠR TU podarilo?
Okrem množstva kultúrnych podujatí, ktoré sme za posledné roky zorganizovali, sa nám podarilo presadiť aj určité zmeny, najmä na základe podujatia Káva za názor, kde môžeme požiadavku na zmenu oprieť o viacero názorov študentov a tým získavajú väčšiu váhu. Vďaka tomu sa napríklad zaviedlo separovanie na fakultách alebo sa začali riešiť konkrétne problémy s vyučujúcimi. Zároveň sme otvorili viacero nových klubov, kde môžu študenti so spolužiakmi športovať, zabaváť sa, vzdelávať a tráviť čas. Medzi naše najnovšie úspechy patrí sprostredkovanie lezeckej steny pre študentov TRUNI, ktoré je už vo finálnej časti rokovaní. Podarilo sa nám tiež rozdistribuovať medzi študentov mikiny a tričká s logom Trnavskej univerzity, o ktoré bol a stále celkom je veľký záujem. Minulý rok sme sa prvýkrát zamerali aj na charitatívnu činnosť, zorganizovali sme na univerzite zbierku pre deti z detských domovov.  

Kto sa môže stať členom ŠR? Potrebujete nových členov?
Nových členov určite potrebujeme. Pridať sa k nám môže každý študent TRUNI, ktorý má záujem na osobnom rozvoji a chce sa stať súčasťou kolektívu mladých aktívnych ľudí.  

Uskutoční sa Festival univerzít, spojí všetkých študentov

Ivana Trokšiarová

V máji sa bude konať Festival univerzít. O čo tam pôjde? 
Festival univerzít je nový projekt, na ktorom pracujeme v Univerzitnej rade mesta Trnava. Pôjde o festival, kde predstavíme všetky univerzity z Trnavy, chceme ukázať širokej verejnosti prospešnosť študentov a ich prínosné aktivity realizované na pôde univerzít. Keďže je to ale festival, okrem vzdelávacej časti bude na festivale aj kultúrna časť, kde sa predstavia rôzné známe kapely zo Slovenska a dúfame, že sa nám podarí zoskupiť všetkých študentov z Trnavy na jednom veľkom a skvelom podujatí.

Študovali ste právo, čakajú vás štátnice. Plánujete sa uplatniť v tomto odbore?
Určite sa v práve plánujem uplatniť. Už keď som si právo vyberala mi všetci tvrdili, že právnikov je veľa a ťažko sa zamestnám, ale Trnavská univerzita nám dáva skvelý základ, vďaka čomu je pre nás omnoho jednoduchšie uplatniť sa na trhu práce.  

Aké máte ďalšie ciele?
Mojím životným a kariérnym cieľom je zachovať si ako právnička morálny kredit.  

foto: archív I. Trokšiarovej

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!