Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: Barbora Likavská
11.05.2022

Trnavská univerzita udelila čestný doktorát poprednému kardiológovi Bélovi Merkelymu

prof. Béla Merkely

Profesor Béla Merkely sa venuje liečbe srdcových zlyhaní, arytmiám, ale aj športovej kardiológii. V stredu 11. mája 2022 sa stal čestným doktorom Trnavskej univerzity za celoživotné dielo a významný medzinárodný prínos pre vedecké poznanie a vzdelávanie v odboroch lekárskych vied.

Pod drobnohľadom Petra Pázmaňa

Rodák z Budapešti je vedúcim katedry športového lekárstva na Semmelweisovej univerzite. Od roku 2015 viedol Semmelweisovu univerzitnú nemocnicu. Okrem nefarmakologickej liečby srdcových zlyhaní sa venuje echokardiografii, intervenčnej kardiológii, akútnym koronárnym syndrómom a srdcovému remodelovaniu elitných športovcov. Je čestným predsedom Maďarskej kardiologickej spoločnosti a členom Amerického kolégia kardiológie.

Od roku 2018 je prof. Béla Merkely rektorom Semmelweisovej univerzity v Budapešti, ktorá je právnou nástupkyňou lekárskej fakulty (1769) Trnavskej univerzity založenej kardinálom Petrom Pázmaňom.

„Na naše historické korene sme nezabudli ani na chvíľu,“ povedal vo svojom príhovore profesor Béla Merkely. „Nie je náhoda, že dve z najvýznamnejších miest v našej senátnej sieni zdobia obrazy Petra Pázmaňa a Márie Terézie – pod ich drobnohľadom prijímame rozhodnutia dôležité pre budúcnosť. A pri slávnostnom otvorení našej fakulty skladajú naši študenti prísahu na žezlo vyrobené v roku 1772 pre lekársku fakultu Trnavskej univerzity.“

prof. Béla Merkely

Trnavská univerzita patrí medzi najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie

Rektor Semmelweisovej univerzity B. Merkely v Trnave tiež vyhlásil: „Dnes tu stojíme ako hrdí potomkovia, ktorí sa s dedičstvom dobre vyrovnali. Trnavská univerzita je predchodkyňou troch maďarských univerzít: Semmelweisovej univerzity, Univerzity Eötvösa Loránda a Katolíckej univerzity Petra Pázmánya, ktoré patria k špičke vo svojich odboroch.

Trnavská univerzita, ktorá bola obnovená v roku 1992 a v súčasnosti oslavuje 30. výročie svojho vzniku, si rovnako ako jej veľká predchodkyňa veľmi rýchlo získala prestíž a rešpekt v akademickom svete na Slovensku i v zahraničí a patrí medzi najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie.“

Béla Merkely