Skočiť na hlavný obsah
Spracovali za kolektív zúčastnených: Karvaš A., Bíziková K., foto: Barbora Likavská
06.06.2022

Telemedicínske simulačné centrum očami študentov

Telemedicínske simulačné centrum očami študentov

Minulý týždeň (1. júna 2022) Trnavská univerzita slávnostne otvorila moderné Telemedicínske simulačné centrum, ktoré poskytne najmodernejšiu výučbu v simulovaných podmienkach budúcim zdravotným sestrám. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú aj študenti, niektorí z nich sa pilotne zapojili do spustenia tohto simulátora, o čom sa rozhodli napísať:

Je nám veľkou cťou, že sme sa mohli zapojiť do takéhoto projektu, ktorý naberá až celoslovenské rozmery.

Keď sme prekročili prah dverí ešte nepoznaného, čakala nás tam veľká výzva. Mali sme strach, obavy a báli sme sa čohokoľvek chytiť, aby sme to nepokazili. Pani prodekanka doc. Silvia Puteková sršala obrovským nadšením, ktoré preniesla aj na nás a zrazu už sme necítili strach, ale začali sme zažívať najlepšie dni počas nášho doterajšieho štúdia.

Pamätáme si, ako keby to bolo včera, keď nám pani prodekanka začala vysvetľovať čo a ako funguje. Oči sme mali doširoka otvorené a len sťažka predychávali. Nakoniec sme si rozdelili úlohy, do ktorých sme sa na 100% vžili a začali sme spoznávať nepoznané a na Slovensku unikátne. Ani jeden z nás sa predtým s ničím takým moderným a pokrokovým nestretol.

Počas týchto dní sme sa spoznali nie len my medzi sebou, ale spoznali sme aj ďalších super ľudí, ako napríklad Romana (IT FZaSP) a Maroša (študent FIIT STU).

Už sa nevieme dočkať, kedy si aj naši spolužiaci a kolegovia budú môcť vyskúšať na Susie reálne cievkovanie, odber krvi alebo aj zavedenie nazogastrickej sondy. Taktiež aj virtuálneho pacienta a boj o život a v neposlednom rade aj zlepšiť empatiu k seniorom. Na odľahčenie napätia a zlepšenia nálady máme malého robotického kamaráta NAO.

Radi by sme sa ešte raz srdečne poďakovali pani prodekanke Putekovej, pani docentke Martinkovej a Romanovi Hvizdošovi (IT FZaSP) za to,  že nám dali šancu, za ranné kávy a výborný parížsky šalát. Taktiež ďakujeme naším spolužiakom za kopec zábavy a zážitkov do budúcnosti.

Treba sa len spoznať!