Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študentská korona: Poučné obdobie. Naučilo nás myslieť aj na ostatných

V spolupráci so Študentskou radou Trnavskej univerzity v Trnave sme oslovili našich študentov, aby sa s nami podelili o svoje pohľady na "koronu" i na to, ako sa im počas pandémie nového koronavírusu študovalo. Ich odpovede sú úprimné i kritické a osloveným študentom ďakujeme za vyjadrenie svojho názoru. Ponúkame vám ich v prehľadnom zobrazení po jednotlivých fakultách.

Študentov sme sa opýtali:

  1. Čo vám dala či vzala korona?
  2. Ako budete spomínať na toto obdobie vášho života?
  3. Ako sa vám študovalo počas korony?
  4. Ako podľa vás zvládla koronu Trnavská univerzita?

Právnická fakulta

Daniela Hrušovská (1. ročník Bc.): 1. Korona mi vzala rutinu, ktorú som si vytvorila za zimný a letný semester na internáte a fakulte. Prišla som síce o mnoho skvelých prednášok, seminárov a chvíľ strávených s priateľmi, no na druhú stranu po návrate domov som začala tráviť oveľa viac času s rodinou. Vytvorila som si novú rutinu, ktorá zahŕňala cvičenie, lepšie stravovanie a relax, ktorý som už nutne potrebovala. Dokázala som si nájsť čas na mnoho vecí, ktoré som dovtedy odkladala, ako bola napríklad reorganizácia izby alebo pretriedenie šatníka.

2. Hoci celá táto situácia nebola pre nikoho radostná, snažím sa vo veciach nachádzať pozitíva. Keď si tak spätne prechádzam celý môj využitý čas počas karantény, tak môžem tvrdiť, že bol prínosný pre môj sebarozvoj. Fakt, že som si dokázala vytvoriť novú rutinu, ktorá mi vyhovovala viac než ktorákoľvek predtým, napríklad naučila som sa byť disciplinovanejšia, čo sa cvičenia či zdravého stravovania týka, a taktiež som aj prehodnotila hodnoty v živote. Kým šlo všetko po masle, tak ako som plánovala, nevenovala som veľa pozornosti svojmu zdraviu a brala som to ako samozrejmosť. Celý tento vírus mi vlastne otvoril oči a ukázal ako veľmi je zdravie dôležité a že som sa upínala často na nie až tak dôležité veci. Takže na toto obdobie môžem spomínať ako na nejaký nový začiatok.

3. Ak mám byť úprimná, tak prvý týždeň, čo sme boli doma, som sa venovala čisto len seriálom a knihám, na ktoré som si nedokázala nájsť čas. Počas ďalších týždňov nám vyučujúci začali posielať zadania, spísané prednášky, články či prezentácie. Takže vždy keď som mala zo seba zlý pocit, že nič nerobím som si mohla otvoriť Moodle a čokoľvek si prečítať. Neskôr som si aj vytvorila režim, ktorý zahŕňal niekoľko hodín štúdia. Takéto štúdium na diaľku mi pomerne vyhovovalo, lebo som mala dosť času na to aby som si všetko v pokoji poprechádzala.

4. Čo sa týka právnickej fakulty, tá koronu zvládla veľmi dobre. Z predmetov ako teória práva či ústavné právo sme mali prístup k prednáškam a prezentáciám hneď prvý týždeň. Z niektorých predmetov sme mali aj online semináre, keď sme si navodili atmosféru, akú sme mali pri prezenčnej výučbe.

Juraj Valášek (1. ročník Bc.): 1. Toto obdobie mne a myslím, že aj väčšine študentov dalo najmä možnosť pozastaviť sa v našich ubehaných životoch a prehodnotiť naše priority. Boli sme „donútení“ tráviť viac času s našou rodinou, a mali sme možnosť znovu oceniť dôležitosť funkčnosti tohto spolku v našom živote. Konkrétne sme mali priestor oceniť bežné každodenné rozhovory, ktoré sú koniec-koncov hlavnými budovateľmi vzťahu. V neposlednom rade sme mali možnosť zamerať sa na oblasti, ktoré sú nami dlhodobo zanedbávané, ale práve pre nedostatok času sme nemali šancu riadne ich vidieť. V otázke toho, čo mi tento čas vzal, je to hlavne pohodlie organizácie nášho času inými ľuďmi a inštitúciami, ako je škola, práca, dobrovoľnícke aktivity, priatelia a iné záujmy. Toto však v konečnom dôsledku hodnotím ako pozitívum, pretože sme opäť trošku „dospeli“, a naučili sa organizovať si náš čas zodpovedne a sami.

2. Určite budem svojim deťom ukazovať fotky prázdnych ciest a ľudí s rúškami (úsmev).

3. Myslím, že sme to celkom zvládli. Je pravda, že nám určite chýbala živá interakcia s vyučujúcimi a ostatnými študentmi, ale tu sme si to napríklad vynahradili väčšou spoluprácou so študentami pri vzájomnej pomoci pri štúdiu a diskutovaní rôznych otázok s tým súvisiacich. V mojom prípade som si napríklad začal viac všímať aj nepovinné články a podklady, ktoré nám vyučujúci zverejňovali k jednotlivým témam (články a videá).

4. Z pohľadu študenta právnickej fakulty, v rámci možností a podľa môjho názoru celkom fajn, vyučujúci pravidelne zverejňovali informácie k výučbe, podklady, a poskytovali nám aj online konzultácie a prednášky, kde sa dalo interagovať obdobne ako počas prezenčnej výučby. Informovanie zo strany univerzity ako takej hodnotím ako prehľadné.

Dominika Kuchárová (3. ročník Bc.): 1. Korona mi jednoznačne vzala môj veľmi aktívny život plný stresu. Zrazu som ostala stáť na mieste. Bol to šok. Zrazu som už nebehala z práce do školy a na ďalšie aktivity, ktoré som obvykle (ne)stíhala. Korona mi dala možnosť pracovať z domu, čo zapríčinilo, že hoci som mala veľa práce, čas, ktorý som ušetrila na doprave za všetkými povinnosťami som využila na viac športových aktivít či na čas pre seba.

2. Bolo to poučné obdobie. Naučila som sa, že v živote je dobré mať rovnováhu a že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc nielen počas korony, ale aj mimo nej. Mala som možnosť pomáhať ľuďom, ktorých korona zasiahla najviac a mnohí z nich majú za sebou naozaj ťažkú životnú cestu. Naučila som sa, že netreba zatvárať oči voči tým najzraniteľnejším. Každá pomoc sa vám vráti späť, len trochu inak.

3. Mala som to "šťastie", že som v štátnicovom ročníku. Keďže som "stará škola", tak si veľmi s modernými technológiami nerozumiem. Počiatočnú obavu (na štátnici mi nefungovala kamera) zažehnali učitelia, ktorí boli naozaj super. K učeniu sa dostávalo ťažšie, ak nesedíte v škole a nepočujete učiteľa, ktorý vám podá výklad učiva z prvej ruky je to určite náročnejšie. Naša fakulta však vždy vyšla v ústrety a pomáhala tam, kde to bolo potrebné. Naša dekanka proaktívne iniciovala online konzultácie, kde sa snažila vyriešiť všetky problémy študentov a väčšina učiteľov reagovala aj na pochybnosti v oblasti štúdia, ktoré sme mali ako štátnicujúci ročník.

4. Trnavská univerzita to zvládla skvele len preto, že sa členovia akademickej obce naozaj proaktívne zaujímali o veci okolo a promptne riešili problémy, ktoré vznikli a bez ktorých by to nešlo.

Michaela Peťová (2. ročník Bc.): 1. Pandémia koronavírusu ovplyvnila životy všetkých ľudí. Prevažne asi negatívne, ale určite sa nájdu aj nejaké pozitívne veci. Korona nám pomáha v tom, aby sme pochopili to, že na svete je veľa vecí, ktoré môžeme zmeniť, avšak na druhej strane sú veci, ktoré zmeniť nedokážeme, môžeme ich len tolerovať a akceptovať. Korona mi vzala veľa možností, či plánov, ktoré boli naplánované na tento rok či vysnívané leto a pochopila som, že stačí nejaká vyššia moc a všetko sa dokáže zmeniť v priebehu pár týždňov.

Ak sa zamyslím, korona mi taktiež dala úžasnú príležitosť zastaviť sa v dnešnom uponáhľanom svete a zamyslieť sa, či žijeme taký život, aký aj naozaj chceme. Táto situácia nám dala možnosť vycestovať nie do zahraničia, ale, naopak, do nášho vnútra a zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, taktiež nám dala čas, ktorý môžeme stráviť s rodinou, čas vyraziť a obdivovať prírodu v okolí, na ktorú doteraz nebol čas a človek na ňu zanevrel. Korona nás naučila väčšej trpezlivosti, spolupatričnosti a radosti tešiť sa na to, čo príde, začať myslieť nielen na seba, ale aj na iných a spolucítiť s nimi.

2. Toto obdobie považujem a budem považovať za akýsi míľnik v našom živote, ktorý zastavil naše denné rutiny a každodenné starosti, keď sa život zmenil a ocitli sme sa v situácii, v ktorej sme sa začali obávať a cítiť prirodzený strach z toho, čo príde. Celý ten čas sme boli nielen my, ale aj naša spoločnosť podrobení skúške, ktorú nebolo ľahké preklenúť. Bol to čas, kedy bolo dôležité odsunúť bokom problémy a starosti, ktoré sme riešili doteraz a zaoberať sa novou situáciou, ktorá bola do týchto čias pre nás neznáma. Verím, že tak ako mne, tak aj ostatným tato situácia pomohla sa zamyslieť a pochopiť, aký je život zraniteľný a krehký a že aj naša planéta potrebuje oddych.

3. Pandémia nezasiahla len naše životy, ale aj naše štúdium. Museli sme dočasne opustiť pôdu našej univerzity a prednášky či semináre zmeniť na videohovory z pohodlia nášho domova. Spočiatku som to vnímala ako lukratívny spôsob výučby, keď som sama sebe pánom a nemusím vstávať na skoré ranné prednášky, či ponáhľať sa, aby som stihla dôjsť na začiatok semináru bez meškania. Taktiež sa skončilo aj denné počítanie voľných absencií. Zrazu sa všetko zmenilo a samoštúdium som si celkom obľúbila. Neskôr som ale pochopila, že nie je to až také ružové, ako som si myslela, a školské prostredie mi začalo chýbať. Po začatí skúškového obdobia som si uvedomila, že bolo by oveľa lepšie prísť na skúšku tak ako doteraz a nezaoberať sa zbytočným strachom z nepoznanej formy skúšky. Začala som však veriť, že všetko sa dá zas do poriadku a naše školské prostredie si budeme môcť všetci vychutnať už v nasledujúcom školskom roku povzbudení tým, že sme skúsili niečo nové, a že aj v takejto situácii akú sme mali sa dá vyučovanie zvládnuť. Záleží od každého z nás ako sa vysporiadal s novou situáciou a čo nové na ňom zanechala.

4. Trnavská univerzita si v tomto neľahkom období počínala naozaj statočne. Celý čas svojich študentov povzbudzovala v tom, aby mysleli na lepšie zajtrajšky, aj keď situácia niekedy vyzerala naozaj zle. Množstvo prednášok, ktoré museli byť zrušené, nám boli vynahradené on-line prednáškami. Takisto niektoré podujatia, ktoré boli naplánované, sa uskutočnili on-line formou. Moderná doba naozaj napreduje veľkou rýchlosťou a myslím si, že naša univerzita to naplno využila a zo všetkých síl sa nám úspešne snažila vynahradiť študentský život, o ktorý sme v dôsledku tejto pandémie boli ukrátení.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Kamila Korimová (2. ročník Bc.): 1. Táto situácia mne a určite aj veľa ľuďom vzala najmä “slobodu”, sedieť doma a nič nerobiť ma nebaví a nenapĺňa, vzala mi reštaurácie, kaviarne, no tiež mnou veľmi obľúbené hrady a zámky.

2. Na toto obdobie budem spomínať kladne, no určite aj záporne. Je to niečo nové, niečo čo som pred tým ešte nemala možnosť zažiť. Čo sa týka danej situácie, určite budem na ňu myslieť ako na obdobie, ktoré má naučilo, aké dôležité a podstatné je zdravie a ľudské hodnoty.

3. Počas danej situácie, kde som nemala možnosť profesionálneho štúdia na Trnavskej univerzite, sa mi študovalo ťažšie ako za normálnych okolností. Vzhľadom na to, že štúdium prebiehalo iba distančnou formou, som sa samozrejme nedozvedela toľko informácií, koľko mi podávajú profesori na výuke.

4. Trnavská univerzita pristupovala k danej situácii veľmi profesionálne a s rešpektom vzhľadom na to, že nič podobné tu predtým nebolo. Avšak našťastie Trnavská univerzita túto situáciu zobrala s “chladnou hlavou” a všetky dôležité opatrenia urobila včas.

Jozef Očenáš (2. ročník Bc.): 1. Počas karantény som si utvrdil, že v živote nie sú potrebné peniaze ani sláva, jediné, na čom by nám malo záležať, je rodina a zdravie, či už svoje alebo svojich blízkych a najmä čas, ktorý môžeme stráviť s najbližšími. Korona mi umožnila tráviť čas s rodinou, o ktorý som bol „ukrátený“ pretože som bol pol roka v zahraničí kvôli Erasmu. Taktiež mi dopomohla s témou na bakalársku prácu. Vzala mi avšak toho veľa. Či už dni strávené s kamarátmi, štúdium a taktiež možnosť pracovať na určitý čas.

2. Na dané obdobie budem spomínať s ponaučením, úctou a rešpektom a to najmä kvôli opatreniam, pre ktoré sme sa dokázali udržať na nohách aj v najhoršej situácii.

3. Štúdium bolo o dosť ťažšie, keďže sme sa mali vzdelávať sami, bez akýchkoľvek prednášok či cvičení. No aj na to všetko si myslím, že sa to dalo zvládnuť.

4. Myslím si, že TU zvládla koronu s nadhľadom. Vždy sme mali včas potrebné informácie, profesori boli ohľaduplní k študentom a taktiež sme mali možnosť pomáhať zdravotníkom, čo je podľa mňa správny krok v budúcnosti (hlavne pre odbor verejné zdravotníctvo).

Pedagogická fakulta

Michaela Podhorová (3. ročník Bc.): 1. Jedna a asi tá najdôležitejšia vec, čo mi COVID-19 vzal, bol blízky kontakt či už s rodinou alebo priateľmi. Som veľmi sociálny človek, a práve toto bola jedna z vecí, ktoré mi chýbali najviac. No „byť zavretý doma“ s tými najbližšími približne dva mesiace má okrem ponorkovej choroby aj nejaké tie plusy. Keďže študujem už 4. rok v Trnave, tak doma bývam maximálne cez víkendy. Myslím si, že ten čas, ktorý sme strávili spolu, bol efektívny a veľmi nás zblížil.

2. Isto je to udalosť, ktorá sa zapíše do histórie svetovej aj našej osobnej. Bol to neľahký čas, no neostávalo nám nič iné, ako si zvyknúť a podrobiť sa istým opatreniam. Myslím si, že ako národ sme túto situáciu zvládli veľmi dobre, pričom aj naše výsledky v boji proti korone vynikajú v európskych štatistikách. Samozrejme, nebude to pozitívna spomienka, na ktorú budem rada spomínať, no treba to brať s nadhľadom, že to bola veľmi ťažká situácia, ktorú môžeme doslova nazvať vojnou s neviditeľným nepriateľom.

3. Bolo to náročnejšie ako kontaktná výučba, keďže sme sa všetko učili sami. Nemali sme online prednášky ako napríklad iné univerzity, no neberiem to ako nevýhodu. My ako učitelia, musíme vedieť ako učiť a taktiež ako sa máme sami učiť. V porovnaní s face-to-face vyučovaním sme mali oveľa viac zadaní, no zas niektoré skúšky boli o to uľahčené. Samozrejme, prax, kde sme mali učiť študentov, sa nekonala, čo je veľká nevýhoda, pretože takto o rok máme absolvovať súvislú prax. Na druhú stranu, mohli sme vidieť, resp. „načúvať“ online vyučovanie našich cvičných učiteľov. Veľmi veľká vďaka patrí všetkým našim učiteľom, ktorí rešpektovali tento neľahký čas a snažili sa nám vyjsť v ústrety. Môžem povedať, že naši učitelia sa k tomu postavili veľmi profesionálne.

4. Myslím si, že veľmi dobre. Vedenie treba pochváliť už hneď za prvý krok, ktorý univerzita podstúpila – prerušenie kontaktnej výučby na dva týždne. Toto rozhodnutie prišlo deň po prvých prerušeniach kontaktnej výučby na bratislavských vysokých školách. Bolo to rýchle a rozumné rozhodnutie, pričom sme šli príkladom celému Slovensku. Je zrejmé, že vedeniu a učiteľom na svojich študentoch záleží, a preto konali rýchlo a rozumne.

Martina Gregušová (2. ročník Bc.): 1. Keď to zoberiem v globále, tak korona mi akurát zobrala študentský život , ale to nemôžem považovať za nejaké výrazné mínus. A čo mi dala? Dala mi, samozrejme, viac ako zobrala. Trávila som veľa času s rodinou, užívala som si každú sekundu, keď som mohla vyjsť z domu, chodila som často do prírody, takže mi to viac prospelo ako to malo opačný efekt.

2. Budem spomínať hlavne na to, že toto skúškové obdobie bolo oveľa horšie ako ostatné, teda aspoň pre mňa, ale pevne verím, že všetko vyjde tak, ako má. Ale bolo to veľmi ťažké obdobie, keďže každý sa bál o svoju rodinu. Verím, že veľa ľudí si práve po tejto skúsenosti uvedomí hodnotu života a to, že aj planétu máme len jednu.

3. No mne sa študovalo celkom ťažko, keďže sme nechodili do školy, ale zasa profesori boli veľmi ochotní , keď sme niečo potrebovali, mohli sme sa im ozvať. Takže so strany pedagógov bol prístup skvelý.

4. Trnavská univerzita podľa mňa koronu zvládla skvelo! (úsmev)

Filozofická fakulta

Timotej Birtus (3. ročník Bc.): 1. Táto kríza mi mnoho vecí priniesla, no taktiež aj niečo zobrala. Určite mi dala množstvo času, kedy som sa mohol zhlboka nadýchnuť a zamyslieť sa nad mojím budúcim smerovaním. Taktiež som mohol nadobudnutý čas naplno investovať do vyšperkovania mojej bakalárskej práce. Na druhej strane mi táto kríza aj mnoho vecí vzala. Osobne sa ma najviac dotkla akási neistota o budúcnosti a ďalšom fungovaní spoločnosti, ktorú korona svojím spôsobom položila na kolená, no taktiež postavila pred obrovskú výzvu. Do veľkej miery ma zasiahli aj všetky opatrenia spôsobené krízou. Sociálny dištanc a to, že som čas nemohol stráviť v spoločnosti mojich priateľov, boli najväčším negatívom celej situácie točiacej sa okolo covid-19.

2. Myslím, že o tejto časti budem mať zmiešané pocity. A až čas ukáže, či budú v prevahe negatíva alebo pozitíva. Každopádne už v tejto chvíli môžem povedať, že vo mne táto kríza bude vždy vyvolávať pocity osamotenia a sociálneho odlúčenia. Taktiež budem spomínať na chvíle, keď obyčajná cesta do obchodu pôsobila vzrušujúco.

3. Študovalo sa mi výborne a zároveň spôsob načerpávania vedomostí inak než v sedením v aulách bol pre mňa dosť obohacujúci.

4. Myslím si, že TRUNI zvládla celú situáciu počas korony na jednotku, alebo na áčko, ako to býva na výške. Aj keď som sa stretol s názormi, že situácia nebola zvládnutá, nezdieľam tento pohľad na vec. V každom momente sme mali informácie o prebiehajúcich opatrenia načas poskytnuté a nespôsobovalo to žiadne komplikácie. Škola sa dokázala výborne adaptovať na celú situáciu, avšak miestami som mal pocit, že chýbala inovatívnosť a iniciatíva a len sa kopírovali opatrenia od iných škôl.

Mariána Heřmánková (3. ročník Bc.): 1. Najdôležitejšou pridanou hodnotou tohto obdobia bol čas. Čas doma s rodinou. Čas na veci, na ktoré by inokedy čas nebol (učenie sa variť, nový jazyk). Korona ukázala, ktoré veci sú dôležité a na ktoré mám čas. Jediné, čo mi korona vzala, je možnosť pokojne doštudovať posledný ročník bakalára.

2. Pri spomínaní na toto obdobie budem mať zmiešané pocity. Na jeden strane sa nám všetkým svet obrátil hore nohami, niektorí ľudia prišli o prácu, o stabilitu. Iní prišli o príbuzných. Na druhej strane nám tieto časy ukázali, čo by malo byť našou prioritou a dovolili nám spomaliť a oddýchnuť si.

3. Dištančná forma štúdia, ktorá prebiehala elektronicky, mi vyhovovala. Túto formu vzdelávania by som uvítala pri niektorých predmetoch aj za bežných okolností. Avšak veľmi mi chýbali konzultácie s profesormi k bakalárke a seminárnym prácam. Osobný kontakt v týchto veciach je nenahraditeľný.

4. Prvý mesiac bol zo strany našej univerzity nezvládnutý. Avšak nikto nevedel ako to bude fungovať a ako sa štúdium ukončí. Po dlhšom čase vyšli prvé nariadenia, podľa ktorých sme sa riadili. Ukázalo sa, že TRUNI podcenila elektronickú výučbu a na danú situáciu nebola pripravená. Do budúcna by pomohla väčšia flexibilita.

  Prečítaje si tiež:

Rastislav Maďar: V stávke bolo príliš veľa, aby sme riskovali

Branislav Pupala: Profesia učiteľa koronou veľa získala. Rodičia pochopili, že vyučovanie vyžaduje grif

Jaroslava Brňová: Zdravotníci sa naučili dodržiavať pravidlá a správať sa zodpovednejšie k pacientovi

Martin Rusnák: Z pandémie COVID-19 sa stala zo dňa na deň senzácia

Marek Majdan: Získaním kolektívnej imunity dostaneme nákazu pod kontrolu

Ondrej Kaščák: Je aj hospodársky dôležité udržať školskú dochádzku

Anketa: Ako chcete spomínať na obdobie života s novým koronavírusom?

Fakulta zdravotníctva otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!