Skočiť na hlavný obsah
PR
15.12.2021

Spisovný jazyk by sme mali ovládať na dôstojnej úrovni

docent andrej závodný

Docent Andrej Závodný je človekom mnohých profesií. Pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa najmä onomastike a hydronomii. Je členom slovenskej kalendárovej komisie, ktorá pracuje pri ministerstve kultúry. Spolupracuje tiež na rozhlasovej relácii Na slovíčko, slovíčka pre Rádio Regina. Na slovíčko sme si docenta Andreja Závodného pozvali aj my do podcastu Hornopotočná 23. Aby nám prezradil, ako aj on rozhoduje o menách, ktoré sa dostanú do kalendára – a ktoré nie. Rozhovor prebehol za sťažených technických podmienok, preto sa ospravedlňujeme za nižšiu kvalitu zvukového výstupu.

V rozhovore zaznejú aj tieto otázky:

  • Zodpovedáte teda za mená, ktoré sú v kalendári?
  • Ako tomu rozumieť: prečo tam niektoré mená sú – a niektoré nie?
  • Môže matrika zapísať akékoľvek meno?
  • Vyberajú si Slováci čoraz väčšmi exotickejšie mená?
  • Sú aj nejaké mená, ktoré z kalendára môžu vypadnúť?
  • Ste odborníkom v takej špeciálnej disciplíne, ktorá sa volá onomastika. Čo sa za týmto odborom skrýva?
  • Venujete sa aj hydronomii. Aké bohatstvá sa skrývajú v názvoch riek a vodných tokov?
  • „Každý Slovák či každá Slovenka by mali vedieť hovoriť spisovne na dôstojnej úrovni,“ to sú vaše slová v rozhovore pre Postoj. Prečo?

foto: TRUNI/Barbora Likavská