Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Situáciu, v ktorej sa nachádzame, môžeme vyriešiť až neobvyklým spôsobom

Mário Schwarz pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojom príhovore - nielen pre akademickú obec Trnavskej univerzity - hovorí o troch faktoroch, ako zvládať záťaž. Sú to 1. zrozumiteľnosť situácie, 2. zmysluplnosť boja a 3. vnímanie, že úloha je zvládnuteľná. "Ako to máme my? Rozumieme tejto situácii? Je pre nás zrozumiteľná? Bojujeme zmysluplne? Vnímame, že úlohy zvládneme? Na tieto otázky si musí odpovedať každý z nás sám," tvrdí aj v čase pandémie psychológ Mário Schwarz. Vypočujte si povzbudenie od nášho odborníka na logoterapiu, psychologické poradenstvo a mediáciu.

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!