Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Roky 1939 aj 1989: Výstraha aj príklad statočnosti

Milé študentky, milí študenti,

zajtra, 17. 11. 2020, si pripomíname Medzinárodný deň študentstva. Zároveň je tento deň aj štátnym sviatkom - Dňom boja za slobodu a demokraciu. Udalosti, ktoré boli impulzom pre premenu sedemnásteho novembrového dňa na sviatok, a to tak medzinárodný, ako aj náš – československý, sú pripomienkou odvahy a statočnosti študentov, predovšetkým vysokoškolákov. Oba spája odpor k totalitným praktikám dvoch politických režimov, ktorých jadrom bola neúcta k jednotlivému človeku, k ľudskosti a, žiaľ, aj k ľudskému životu vôbec. V prvom prípade išlo o režim fašistický, v druhom komunistický.

   Vzdor a odhodlanie brániť vysokoškolskú autonómiu a suverenitu sa v roku 1939 stal dôvodom brutálneho zásahu nemeckých okupačných síl voči vysokým školám a ich študentom v Československu. A rovnako to bol študentský vzdor a študentské odhodlanie vrátiť samosprávne princípy a autonómiu ako demokratické princípy na vysoké školy a do celej spoločnosti, ktorý odštartoval udalosti Zamatovej či Nežnej revolúcie v roku 1989. Pripomeňme si, prosím, spoločne obe tieto udalosti; ako na jednej strane výstrahu pred každým zásahom do ľudských a demokratických práv jednotlivca i spoločnosti a, na strane druhej, aj ako príklad odhodlania a statočnosti študentov, uvedomujúcich si hodnoty demokracie založenej na autonómnej správe „svojich vecí“. Pokladám to za kľúčové aj dnes, keď sa znova objavujú snahy redukovať samosprávne funkcie nielen na vysokých školách, ale aj v správe „vecí verejných“ a keď sa znova začína do popredia vysúvať predstava, že „starostlivý štát“ vie naše problémy, náš akademický život i naše vysoké školy riadiť rozumnejšie a lepšie. Akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave má s brutalitou štátnych zásahov, reprezentovaných vládou Vladimíra Mečiara, svoju živú skúsenosť. Tá je zdrojom nášho presvedčenia, že samosprávny princíp, nedotknuteľnosť akademickej pôdy ako základ akademických slobôd, to všetko spojené s našou spoločnou zodpovednosťou za ne, sú nástroje, ktorými dokážeme narábať a ktoré majú práve v našej 385 ročnej akademickej inštitúcii svoju tradíciu a svoje kľúčové miesto.

Milé študentky, milí študenti, kolegyne a kolegovia, blahoželám Vám k Medzinárodnému dňu študentstva i k štátnemu sviatku Dňu boja za demokraciu a slobodu. Teším sa na stretnutia s Vami a prajem Vám najmä pevné zdravie a veľa úspechov.

 

                                                                                                                 Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                                                                                   rektor Trnavskej univerzity

 

foto: archív Západoslovenského múzea v Trnave

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!