Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prístup k službám eduGAIN otvára nové možnosti

Vážení zamestnanci, milí študenti,
 

v tomto roku sa zavŕšila niekoľkoročná snaha združení EUNIS-SK a SANET o začlenenie Slovenskej akademickej federácie identít (safeID) do federácie akademických federácií eduGAIN.

    Trnavská univerzita v Trnave sa 9. júna 2021 stala riadnym členom safeID, čím všetci zamestnanci a študenti našej univerzity môžu pristupovať k využívaniu služieb, ktoré budú v rámci eduGAIN postupne uvoľnované našou akademickou federáciou.

    Prvá služba, ktorú je možné využívať prostredníctvom federácie identít, je Sketch Engine - užitočné jazykové algoritmy a funkcionality. Sketch Engine používajú lingvisti, lexikografi, prekladatelia, pedagógovia a študenti. Predstavuje riešenie prvej voľby pre vydavateľov, univerzity, prekladateľské agentúry a národné jazykové inštitúty na celom svete. Využívanie komerčnej aplikácie Sketch Engine v rámci federácie eduGAIN je financované EÚ prostredníctvom projektu infraštruktúry ELEXIS počas obdobia 1.4.2018 - 1.4.2022. Pre eduGAIN inštitúcie je poskytované bezplatne a vzťahuje sa iba na nekomerčné použitie.

    Prihlasovanie sa realizuje cez voľbu "Institutional login" vyhľadaním názvu "Trnava University in Trnava" a zadaním rovnakých prihlasovacích údajov ako k univerzitným informačným systémom (MAIS, Moodle, Zimbra, ...). Pri prvom prihlásení k službe sa vykoná predpísaná registrácia používateľa.

    Predpokladáme, že ešte v tomto roku budú prostredníctvom federalizovaného prihlasovania uvoľnené aj ďalšie služby, očakávajú sa najmä služby súvisiace s ERASMUS+ a s využívaním elektronických informačných zdrojov.

    Činnosti, ktoré súvisia so zabezpečovaním predpísaných federačných pravidiel na poskytovanie identít (Identity Provider), vykonáva Centrum informačných systémov TU ako svoju novú službu pre všetkých používateľov TU. Funkčnosť služieb je závislá od korektnej komunikácie medzi poskytovateľom identít (idP TU) - safeID - eduGAIN. V období nábehu niektorých služieb sa môžu vyskytnúť problémy, ktorých riešenie nie je v kompetenciách CIS TU.  V prípade problémov súvisiacich s prístupom k tejto službe môžete zaslať hlásenie na e-mail edugain@truni.sk.

  V mene zamestnancov CIS TU želám všetkým študentom, pedagógom i zamestnancom univerzity, aby prístupom k novým službám eduGAIN mohli získavať cenné informácie, poznatky a skúsenosti, ktoré sú týmto spôsobom zdieľané v akademickom prostredí.

Ing. Jozef Koricina

Centrum informačných systémov TU v Trnave

Foto: TRUNI/web