Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pridelené ubytovanie na akademický rok 2012/2013 - vyššie ročníky

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie
Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2012/2013 - 1. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 23. mája 2012 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2012/2013 do 2. a 3. ročníka bakalárskeho a doktorandského štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia.

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na pedagogické oddelenie rektorátu alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  najneskôr do 8. júna 2012.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania.

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním si môžete pozrieť TU: Zoznam

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU: návratka

Komisia sa ďalej dohodla, že študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, budú posunutí na riešenie do 2. kola a ubytovanie im bude pridelené podľa ubytovacích kapacít.

Študentom prvých ročníkov bude ubytovanie pridelené po ukončení prijímacích konaní v 2. kole – začiatok augusta 2012.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.
________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk
________________________________________