Skočiť na hlavný obsah
doc. JUDr. Peter Varga PhD.
21.08.2023

Akademický senát poveril R. Bílika výkonom funkcie rektora, najviac do 31. decembra 2023

René Bílik

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave,

dovoľte, aby som Vás informoval, že dnešným dňom (21.8.2023) končí riadne funkčné obdobie rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.

Keďže nie je zvolený ani vymenovaný nový rektor, v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave na svojom zasadnutí dňa 10. júla 2023 poveril nadpolovičnou väčšinou svojich členov do vymenovania nového rektora, najviac však do 31. decembra 2023, výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., súčasného rektora Trnavskej univerzity v Trnave (uznesenie AS TU 11R-8/10072023).

Rovnako aj Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave na svojom zasadnutí dňa 15. augusta 2023 súhlasila nadpolovičnou väčšinou svojich členov s poverením výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., najviac však do 31. decembra 2023 (uznesenie Správnej rady 11R-8/10072023).

Od 22. augusta 2023 je poverený výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Poverenie platí do 31. decembra 2023. V tomto čase je osoba poverená výkonom funkcie rektora oprávnená vykonávať právomoci rektora v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Peter Varga

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave