Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2017/2018 - prvé ročníky

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov