Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Poďakovanie

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity ďakuje svojim používateľom, priateľom a priaznivcom za spoluprácu a želá krásne Vianoce a úspešný rok 2014.