Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - (3. kolo)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 - 3. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 19. septembra 2016 pridelila obmedzený počet uvoľnených ubytovacích  miest.    

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Návratku je potrebné doručiť elektronicky na adresu: ubytovacia.komisia@truni.sk

najneskôr do 23. septembra 2016.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:
ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM3. kolo
TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Študentom, ktorí sa nenašli v priloženom zozname, ubytovanie nebolo pridelené a je potrebné, aby si ho riešili individuálne, prípadne, ešte začiatkom októbra, na ubytovacom oddelení TU.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie

Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk