Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2013/2014 - 1. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2013 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2013/2014 do 2. a 3. ročníka bakalárskeho a doktorandského štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia.

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na Oddelenie pre pedagogickú činnosť a sociálne veci rektorátu, alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  najneskôr do 10. júna 2013.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania!

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM si môžete pozrieť TU: Zoznam

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU: Návratka

Komisia sa ďalej dohodla, že študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, budú posunutí na riešenie do 2. kola a ubytovanie im bude pridelené podľa ubytovacích kapacít.

Študentom prvých ročníkov bude ubytovanie pridelené po ukončení prijímacích konaní v 2. kole ubytovávania – polovica augusta 2012.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.

(budú priebežne aktualizované)
________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk
________________________________________