Skočiť na hlavný obsah
PR
27.02.2023

Otvorili sme nové chemické laboratórium. Pripravujeme atraktívne výskumné témy pre základné a stredné školy

nové labatórium didaktiky chémie trnavská univerzita 2023

Trnavská univerzita chce školám v Čechách a na Slovensku ponúknuť možnosť interaktívneho vzdelávania v novom laboratóriu. Je vybavené nielen novým nábytkom, ale predovšetkým modernými prístrojmi a audiovizuálnou technikou umožňujúcou živý internetový prenos. Hlavný prínos týchto inovácií spočíva v prepojení žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania a vedcov na univerzite cez riešenie spoločných výskumných tém. Vybudovanie laboratória je jedným z výstupov cezhraničnej spolupráce medzi Trnavskou a Ostravskou univerzitou v rámci projektu INTERREG, ktorého celkový rozpočet predstavuje 291 881,51 eur.

Myšlienka vytvoriť moderné laboratórium vznikla počas pandémie covid-19, keďže študenti boli odlúčení od svojich učiteľov a nemali prístup do laboratórií. „Prostredníctvom obstaraného vybavenia sa teraz vieme spojiť so školami v rámci celého Slovenska. Zároveň pripravujeme vzdelávací program a materiály, ktoré budú po pilotnom overení poskytnuté školám. Prostredníctvom audiovizuálnej techniky môžeme priamo komunikovať so školami. Samotné laboratórium je teda len prerekvizitou k ďalším aktivitám. Priestory laboratória budú samozrejme slúžiť aj našim študentom pri príprave do praxe, pri tvorbe rôznych podporných učebných materiálov, tichých videí k učebniciam, na ktorých už dlhšie pracujeme,“ vysvetľuje docentka Katarína Kotuľáková z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Zámerom samotného projektu Adaptácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania pre dištančné a online vyučovanie/skúmanie v éteri (304011AZC7) je zabezpečenie rozvoja kľúčových kompetencií požadovaných na trhu práce aj formou dištančného a on-line vyučovania. Nástrojom bude vzdelávací program založený na aktívnom prístupe žiaka k poznávaniu prírodovedných a technických otázok cez výskumne ladenú koncepciu prírodovedného a technického vzdelávania on-line.