Skočiť na hlavný obsah
PR
13.05.2024

Novými čestnými doktormi sú profesori Valérie Tóthová a Michael F. Kolarcik, SJ

Valérie Tóthová, Michael F. Kolarcik

Trnavská univerzita dnes (v pondelok 13. mája 2024) udelila čestné doktoráty dvom popredným zahraničným odborníkom. Profesorka Valérie Tóthová je autoritou v odbore ošetrovateľstvo, jezuita Michael Kolarcik skúma Starý zákon a v minulosti viedol rímske Biblicum.

Počas dnešnej slávnosti vystúpil so svojím príhovorom poverený rektor Trnavskej univerzity prof. Miloš Lichner, SJ, ktorý sa zameral na tému pamäte. "Ani jeden vedec nezačína od nuly, ale vždy nadväzuje na iných, a potom rozvíja svoje poznanie v dialógu so svojou vedeckou komunitou. Aj naši laureáti prevzali určité poznatky, ktoré následne odovzdávali svojim študentom. Či už teda ide o odborníka na starobylý jazyk a kultúru alebo o odborníčku na ošetrovateľstvo, uvedomujeme si, že veda má tieto dve podstatné dimenzie: že si pamätá na minulé a že následne tvorivo komunikuje s prítomným. Jedno aj druhé je však založené na jednom slove: „pamäť“, pretože v ňom sa stretáva minulé s prítomným a vedie k budúcemu."

Valérie Tóthová

Profesorka Valerie Tóthová je prodekankou Zdravotně sociální fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach, pôsobí na Ústave ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladní péče. Je prvou profesorkou v Českej republike v odbore ošetrovateľstvo. Uznávaná vo vedeckej komunite určila smerovanie ošetrovateľských odborov v ČR.

Michael F. Kolarcik

Profesor Michael F. Kolarcik, SJ, je kanadský jezuita slovenského pôvodu, emeritný rektor Pápežského biblického inštitútu (Biblicum). V 90-ych rokoch vypomáhal na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave, ktorý sa neskôr transformoval na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. Pôsobil na viacerých vedeckých pracoviskách po celom svete, napríklad na Regis College v Toronte. Zaujíma sa najmä o Starý zákon, konkrétne o múdroslovie.

Vo svojej histórii udelila Trnavská univerzita v Trnave čestný titul doctor honoris causa 53 významným vedeckým autoritám. Medzi nositeľmi čestného titulu je už 23 osobností zo zahraničia.