Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Nový rok bude lepší ako predchádzajúci. Lebo naše srdce je väčšie

Zaujal otvorenými mediálnymi rozhovormi o celibáte i o nepriateľoch kresťanstva. Jeho myšlienky môžete počuť v podcaste Nedeľná nekázeň alebo čítať v časopise Slovo+. V minulom roku sme sa s ním zhovárali o pandémii, Bohu, živote i smrti, ale aj o štúdiu na Trnavskej univerzite. S kňazom a rektorom jezuitského kostola v Bratislave Tomášom Jellúšom vstupujeme aj do nového roka 2021, v ktorého ho okrem iného čaká aj obhajoba dizertačnej práce.

Láska a radosť sú infekčné

Bude nový rok 2021 lepší ako ten predchádzajúci?

Vôbec nepreháňam ak poviem, že určite a jednoznačne bude lepší, lebo ľudský duch sa živí nádejou, že bude lepšie. Každý rok je vždy lepšie ako ten predchádzajúci, lebo naše srdce je väčšie, zmestí sa doň viac lásky. Odhliadnuc od okolností, čo v ňom naozaj bude, predsa len bude lepší. Nielen vírus je infekčný. Láska, radosť a nádej sú infekčnejšie oveľa viac. Treba sa nakaziť a byť pozitívne naladený v ústrety prichádzajúcemu roku.

Aké sú vaše plány a ciele na najbližších 365 dní? Čo by ste rád dosiahli?

Tento rok by som rád obhájil doktorát a začlenil sa tak do prostredia univerzity, lebo rozdiel medzi stupňom magister a doktor je, že magistri vylietavajú z hniezda univerzity do sveta a doktorát je skôr pre tých, ktorí chcú ostať na univerzite pôsobiť napríklad ako odborní asistenti. Bol by som rád, ak by sa mi podaril tento prvý akademický krôčik.

Zrejme nie všetky dni nového budú len úspešné či šťastné. Ako prekonať ťažkosti či krízy, ktoré určite prídu?

Všetko je to o myšlienke spoločenstva. Ak je človek na svoje problémy a smútky sám, sú naozaj zaťažujúce a život sa stáva bremenom. Ale ak ich má s niekým zdieľať, ak má svoju lásku, priateľov, prípadne verí v dobrého Boha, tak zdieľaním kríz sa srdce očisťuje od smútku a nastupuje pocit bezpečia a istoty. Nie som rojko. Viem, že prídu aj ťažkosti. Ale ľudia lásky s duchom spoločenstva a zdieľania sa ich nemusia báť. Sú to len nová výzvy posunúť nás ďalej dopredu.

Traja králi: univerzálnosť posolstva Božej lásky

Začiatkom kalendárneho roka si pripomíname ešte sviatok Troch kráľov - epifániu alebo Zjavenie Pána. Tento sviatok tu bude za pár dní. O čo tam ide?

Návšteva troch kráľov z iných krajín u Ježiška nasvedčuje o univerzálnosti jeho posolstva lásky, že nie je obmedzené len na jeho židovský národ. Ježiš neprišiel založiť ďalšiu uzavretú sektu, ale prináša dobré zvesti všetkým národom. Na západe im hovoria three wise men, teda traja múdri muži. Jedna moja neveriaca kamarátka mi povedala – OK, som ochotná ešte uveriť vo sviatok Nepoškvrnené počatie, ale prepáč, až traja múdri muži? Mala pravdu, ak by traja králi boli ženy, možno by Ježiškovi priniesli užitočnejšie darčeky. Náš tvrdý agresívny svet potrebuje viac ženskosti, viac jemnosti, viac lásky.

Zaujímavá úvaha – Traja králi verzus jedno Nepoškvrnené počatie. Podľa vás teda chýba vo svete jemnocitnosť.

Veľa sa stretávam s negativitou u ľudí, s tým, že druhých často posudzujú alebo kritizujú a táto situácia vírusu a pandémie tomu vôbec nepomohla. Príliš sa upodozrievame a hľadáme to negatívne. Myslím si, že kresťanstvo nás pozýva skôr na takého optimistického ducha, hľadať dobro v druhom človeku, vidieť jeho dobré úmysly, pretože každý sa predsa snaží o niečo pekné a vedieť to oceniť. Preto hovorím, že do nášho priestoru i toho kresťanského je potrebné dať viac jemnosti.

Ešte stále sa nachádzame vo vianočnom období. Vianoce sa končia až Krstom Pána, v tomto roku to bude 10. januára. Ako by nás Vianoce mali zmeniť?

Vianoce by nás zmeniť nemali. Mali by v nás skôr prebudiť dobro, ktoré už v sebe máme. Neviem prečo všetky etické a náboženské systémy tak veľmi pracujú len so zmenou. Zmeň sa. Polepši sa. Nie si dostatočne dobrý. V dnešnom svete kritiky a ustavičného výkonu treba skôr sebaprijatie. Zachovajme a zveľaďujme svoje dary. Oprášme svoje srdce, nech sa opäť naštartuje. Nemeňme sa na niekoho iného. V nebi sa nás nikto nebude pýtať, prečo sme neboli Matka Tereza, ale prečo sme neboli sami sebou? Náš prínos je oveľa cennejší, ako si myslíme.  

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!