Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Novela dehonestuje charakter vysokého školstva. Výrazne vstupuje do akademického prostredia