Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Nové pravidlo ERASMUS+

Zdroj: 
Oddelenie vonkajších vzťahov

POZOR! NOVÉ!
V rámci nového programu ERASMUS+ platí pravidlo pre mobilitu študentov nasledovne:

•    pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)
•    štúdium (3 – 12 mesiacov)
•    každý študent – max. 12 mesiacov/stupeň

Sadzby grantov pre VŠ zamestnancov a študentov v programe ERASMUS+