Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Nemôžeme diskutovať o novele, ktorá nás podriaďuje svojvôli politikov