Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Návšteva z USA

Zdroj: 
Kancelária rektora

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. prijal dňa 9. mája 2013 v sprievode Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. zahraničných hostí -  prezidenta univerzity v Scrantone (USA) Fr.Kevina Quinna, S.J. a prof. Daniela J. Westa PH.D.

V rámci diskusie sa zaoberali prehĺbením vzájomnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu ako aj výmenných pobytov pedagógov a študentov. Spolupráca medzi Trnavskou univerzitou a Univerzitou v Scrantone trvá nepretržite od roku 1995.