Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Na záver akademického roku sme poďakovali...

Zdroj: 
Kancelária rektora

Dňa 9. mája 2013 sa  o 10. 30 h  v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala tradičná ďakovná svätá omša Te Deum celebrovaná Mons. Jánom Oroschom, apoštolským administrátorom. Za bohatej účasti  akademickej obce, zamestnancov, študentov a predstaviteľov verejného a cirkevného života sme si vypočuli homíliu pána arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Pátra Cyrila Vasiľa, SJ., ktorá presvetľovala kľúčové spojitosti medzi vzdelaním a vierou, ktoré obe sú nevyhnutné pre hľadanie zmyslu ľudského života. Súčasne poukázala na  dôležitosť  vďačnosti, pretože človek je naplno človekom keď dokáže byť vďačný. Ako odznelo: „potreba ďakovať je prejavom nášho najhlbšieho človečenstva a samotné vzdávanie vďaky je jeho najvznešenejším uskutočnením v  plnom vedomí nášho osobitného povolania a zasvätenia.“

Vyjadrujeme vďaku za silne emočné slová, ktoré je dobré si  pripomínať, aby sme sa stávali čím ďalej tým viac ľudmi.

Na záver sv. omše prevzal  rektor univerzity, na znak duchovnej podpory,  symbol kresťanstva – kríž - z rúk apoštolského  administrátora  Mons. Jána  Oroscha.