Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzináboženský dialóg a migračná kríza

Katedra pedagogických štúdií Pedagogicke fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

pozýva všetkých zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Medzináboženský dialóg a migračná kríza

Na konferencii vystúpia viaceré osobnosti verejného a akademického života, medzi inými Dr. Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete, Daniel Pastirčák, spisovateľ a výtvarník a ďalší.

Program konferencie a bližšie informácie o jej konaní nájdete na webstránke:

http://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?2018-02-21-mdmk