Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
10.07.2023

Dnes začína letná škola pre budúcich archeológov v Iži. Vďaka nej rastie záujem študentov o historické dedičstvo

Iža

Rímsky tábor v Iži ako pamiatka UNESCO je jednou z možností, kde sa študenti môžu stretnúť s lokalitou klasickej archeológie. Oddnes tam začína letná škola, ktorá potrvá až do druhej polovice augusta. Študenti sa tu oboznámia s metódami terénneho archeologického výskumu, spôsobmi jeho dokumentovania a bezprostredne aj s nálezmi z obdobia 1. až 4. stor. po Kr. Vzdelávanie budúcich archeológov podporuje Višegrádsky fond.

visegrand fund logo

Vedúcim výskumu lokalite dávneho kastela v Iži je známy slovenský archeológ Ján Rajtár z Archeologického ústav SAV, ktorý spolu s profesorkou Klárou Kuzmovou začal veľké výskumy na lokalite v roku 1978. Zachovali sa tu fragmenty múrov opevnenia, kasárenských budov a od minulého roka sa tu pokračuje s výskumom časti rímskych kúpeľov, ktoré patrili k bežným štandardom rímskych táborov.

„Záujem o výskum prejavili aj kolegovia z Masarykovej univerzity v Brne a Karlovej univerzity v Prahe, preto sme sa rozhodli tento rok usporiadať letnú školu v medzinárodnom rozmere a okrem nich sme pozvali aj študentov a kolegov z Jagellonskej univerzity v Krakove a Univerzity Eötvösa Lóranda v Budapešti. Našu iniciatívu uvítal aj Višegrádsky fond, ktorý tento projekt financuje,“ približuje koordinátorka a organizátorka letnej školy Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity.

Miroslava Daňová

Mladí si priamo v teréne overia svoje znalosti epigrafiky, výroby tehál, kostených výrobkov, keramiky, dokumentácie archeologických nálezísk, ale získajú aj informácie o archeologických výskumoch pod vodou. Tiež navštívia zbierku rímskych kamenných pamiatok v lapidáriu Podunajského múzea v Komárne, múzeum v Iži aj novootvorenú expozíciu venovanú Rimanom v Komárome. „Sme veľmi radi, keď štúdium budúcich archeológov baví. Vďaka tomu rastie ich záujem o okolie, kultúrne a historické dedičstvo našej krajiny, ale aj schopnosti pracovať v tíme a spoločne riešiť "nástrahy"  akademického roka aj života.“

Letná škola klasickej archeológie je súčasťou povinnej praxe pre študentov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia na Trnavskej univerzite. „Skvelé skúsenosti z minulého roka a priateľstvá medzi študentami ich však vedú k tomu, že sa radi  hlásia aj na "expedíciu" do Iže, kde ich čaká nielen zaujímavý výskum, a stretnutia s odborníkmi, ale aj nekonečné večerné diskusie o archeológii – a občas aj iných témach,“ hovorí M. Daňová.

Archeologický výskum na lokalite v Iži bol v posledných rokoch obmedzený. Keďže ide o kultúrne a historicky mimoriadne významné miesto s potenciálom pre cestovný ruch, zintenzívnenie archeologických aktivít v tejto oblasti bude prínosom pre budovanie povedomia miestnej komunity i širšej verejnosti.

„Podmienky letnej školy sú v tomto priestore mimoriadne priaznivé. Výskumný tím má podporu obce Iža aj Podunajského múzea v Komárne. Vďaka nim majú študenti zabezpečené komfortné ubytovanie aj zaujímavé návštevy v rôznych expozíciách v Komárne,“ uzatvára archeologička Miroslava Daňová.

V článku sú použité ilustračné fotografie z minulého roka (2022).