Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Lepšej komunikácii s ministerstvom investícií má pomôcť garancia kontaktného bodu

Rektori oboch trnavských univerzít René Bílik (Trnavská univerzita v Trnave) a Roman Boča (Univerzita sv. Cyrila a Metoda) dnes rokovali so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Dušanom Veličom o podpore výskumu, vedy a inovácií. Stretnutie sa na návrh oboch rektorov uskutočnilo v priestoroch UCM, pretože, ako uviedol R. Bílik, "cez cestu sa nebijeme, ale navštevujeme". Jeho náprotivok z Univerzity sv. Cyrila a Metoda R. Boča vníma TRUNI ako sesterskú univerzitu a Trnavu ako univerzitné mesto, ktoré budujeme spoločne a do ktorého vďaka nám prichádza približne 12 000 študentov. 

Počas diskusie štátneho tajomníka s rektormi trnavských univerzít sa otvorili viaceré aktuálne témy ako čerpanie prostriedkov z eurofondov, návrh novely vysokoškolského zákona, excelentná veda alebo regionálny rozvoj. "Neviem si predstaviť regionálny rozvoj bez vysokých škôl," prízvukoval štátny tajomník MIRRI Dušan Velič, ktorý považuje za nedostatočné venovať na Slovensku 0,8% HDP na vedu a výskum, kým európsky priemer je na úrovni 2,2%. 

Rektor UCM R. Boča komentoval aj návrh na zmenu vysokoškolského zákona, ktorá podľa neho rieši zástupné problémy ako voľbu rektora alebo obmedzenie kompetencií akademickému senátu, ale nerieši to, čo označil za podstatné: odliv študentov do zahraničia. R. Boča vyčíslil, že len v Čechách žije približne 30 000 študentov zo Slovenska, ktorí tam odchádzajú po tom, čo získali stredoškolské vzdelanie na Slovensku, ich mesačné náklady (odhadom 500 eur) pokrývajú rodičia - žijúci na Slovensku, navyše ostávajú aj po vysokoškolskom štúdiu žiť a pracovať v zahraničí. Ako riešenie navrhuje pre finančne náročné odbory (napr. medicína) udeľovanie stabilizačných štipendií, aby Slováci ostali študovať doma a aby tu zostali aj pracovať.

Rektor TRUNI R. Bílik spomenul založenie univerzity pred 386 rokmi - 12. mája 1635. Za "radostný problém" označil fakt, že univerzita sídli v budovách zo 17. storočia, čo však prináša nemalé náklady na ich údržbu a opravy. Spolu so župou sa plánuje revitalizácia vojenského archívu, ktorý by mohla do svojho majetku získať práve Trnavská univerzita, keďže ide o budovu pôvodne prináležiacu historickej predchodkyni. 

Štátny tajomník odovzdal rektorom garanciu kontaktného bodu "ako záruku otvorenosti", ktorá má slúžiť na lepšiu komunikáciu univerzít s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aby sa ďalej prehĺbil kontakt medzi vysokými školami z Trnavy a štátnou správou. "Kontakt je vám k dispozícii pre riešenie agendy regionálneho rozvoja, inovácií a investícií v súčinnosti s ostatnými sekciami."

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png 

 

garancia kontaktného bodu
rené bílik
garancia kontaktného bodu
rené bílik, dušan velič
roman boča, dušan velič, rené bílik