Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Láska odkladá božský majestát a umýva nohy

Čo je každý rok rovnaké, a predsa žasneme, aké je to iné, staré i nové zároveň? Čo človeku dodáva novú silu a nádej, a predsa sa nikdy nevyčerpá? Čo máme na dosah, a predsa sa toho nemôžeme zmocniť, lebo nás to presahuje? – Veľkonočné tajomstvo. Tajomstvo lásky, ktorá uniká chápavosti ľudského rozumu, ale pôsobí v našom živote a priťahuje nás. Lásky, ktorá neváha odložiť svoj božský majestát a umývať nohy tým, ktorí ju do rána zaprú. Lásky, ktorá na kríži odovzdá všetko a zostúpi do studenej, nehybnej tmy hrobu, aby do nej vdýchla svetlo života a navždy zvíťazila nad smrťou.

Bez smrti niet zmŕtvychvstania

Kniha Exodus opisuje na jednej strane otroctvo v krajine faraóna, na druhej vyslobodenie pre službu v Božej blízkosti. S prvým je spojený vyčerpávajúci výkon a ponižujúca úbohosť, s druhým vnútorné nadšenie a vznešený zmysel. Aj evanjeliá postupujú od agónie a mučivého umierania k radostnému prekvapeniu a sile zmŕtvychvstania. Zakaždým ide o prechod a vždy v tomto poradí: utrpenie a kríž, potom nový život a prázdny hrob.

Ani v našom živote to nie je naopak, svetlo vstupuje do tmy. Najprv je definitívny výdych a koniec ľudských možností, až potom nadprirodzená sila, ktorá vdychuje nový začiatok a všetko premieňa.

Bohu nič nie je nemožné

Zakúšame dno, ťažobu pomyselného hrobu, ticho v nás. Ozýva sa prázdnota Svätopeterského námestia, vlani, na Veľký piatok. Tá prázdnota, ktorá nedokáže naplniť seba samú. A práve ona nás otvára tomu, ktorý jediný ju môže naplniť. Tomu, komu nič nie je nemožné, a predsa čaká na naše „áno“, „nech sa mi stane“.

Boh aj dnes vstupuje do daždivého súmraku ľudskej bezmocnosti ako zvrchovaný Darca života. Je stále s nami a víťazí v nás. Každý nádych a výdych je jeho darom a pozvaním rásť.

Ako napísala Annie Lamott: „Nerozumiem tajomstvu milosti – iba tomu, že sa s nami stretáva tam, kde sme, a nenechá nás tam, kde nás nájde.“

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

na obr. Peter Pollág: Biblia - Zmŕtvychvstanie (2012),

zo zbierok Oravskej galérie, zdroj: WebUmenia.sk

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png