Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Korona odstraňuje oporné body. Ako využiť túto novú skúsenosť?

Pred nastávajúcimi veľkonočnými sviatkami sa nám prihovára doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., bývalý poverený rektor Trnavskej univerzity, tiež bývalý prorektor TRUNI. V súčasnosti pôsobí ako docent na našej teologickej fakulte v Bratislave na katedre systematickej teológie.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png