Skočiť na hlavný obsah
PR
04.11.2022

Je umelá inteligencia etická? Profesor Tomáš Hauer z katedry filozofie publikoval v prestížnom časopise

/sites/default/files/field/image/possessed-photography-rDxP1tF3CmA-unsplash.jpg

Štúdie profesora Tomáša Hauera, ktorý pôsobí na našej katedre filozofie, popisujú súčasné trendy v prístupe k etickým problémom spojeným s umelou inteligenciou, pričom zdôrazňujú etický rozmer vývoja a zavádzania nových inovácií v robotike a umelej inteligencie. Na jednotlivých príkladoch autor identifikuje konkrétne etické problémy a analyzuje možné odporúčania ich riešenia.

V dvoch textoch, ktoré vyšli v časopise Humanities and Social Sciences Communications (ISSN 2662-9992), profesor Tomáš Hauer prezentuje závery svojho dlhodobého výskumu etiky umelej inteligencie. Konkrétne ide o témy významu a obmedzenia etiky umelej inteligencie v súčasnej spoločnosti, ako aj o problém morálnej voľby a vývoja vo vzťahu k plne autonómnej umelej inteligencii.

Výskum autonómnych systémov a platforiem umelej inteligencie (AI), ktoré sa vyvíjajú prostredníctvom vlastného učenia, so sebou prináša celý rad dôležitých etických a právnych problémov. Výsledky dosiahnuté v oblasti robotiky, umelej inteligencie a strojového učenia totiž umožňujú, aby platformy AI autonómne vykonávali činnosti, ktoré boli počas dlhých storočí striktne doménou človeka.

Schopnosť rozumieť fungovaniu umelej inteligencie bude v skorej dobe veľmi potrebnou kompetenciou. Neobíde sa bez nej skoro nikto, kto s jej aplikáciami bude prichádzať do styku. Keďže je nová technológia AI tak všadeprítomná, nie je rozumné, aby sme ju nechávali len tak vstupovať do našich životov bez toho, aby sme boli schopní vytvoriť aspoň koncepčný model, ktorý popisuje to, ako AI funguje, ako presadzuje svoje záujmy a aké etické či právne dôsledky bude mať jej fungovanie pre spoločnosť.

Práve preto potrebujeme podľa profesora Hauera ďalej rozvíjať oblasti etiky AI, čím sa budeme môcť lepšie pripraviť a modelovať aj možné dopady na súčasné chápanie morálnej zodpovednosti a na koncept takzvanej dôveryhodnej AI (Trustworthy AI). Tým sa vytvára priestor pre pochopenie takých fenoménov, ako sú technologická singularita, superinteligencia, umelé vedomie, prepojenie AI a nanotechnológií alebo exponenciálny nárast rôznych foriem AI.

Časopis Humanities and Social Sciences Communications (ISSN 2662-9992), ktorý patrí do vydavateľského domu Springer Nature a kde bol publikovaný výskum profesora Hauera, je podľa novej metriky Web of Science, Journal Citation indicator, druhým najcitovanejším vedeckým časopisom z oblasti Social Sciences vôbec (Journal Impact Factor™ (2021),  2.731; Journal Citation Indicator™ (2021), 3.98).