Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informačný seminár EPCA

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave,úsek evidencie publikačnej činnosti Vás pozýva na informačný seminár, týkajúci sa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri umeleckej činnosti,ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2013.

Seminár sa uskutoční dňa 16. mája 2013 o 9,00 hod. v študovni univerzitnej knižnice, Hornopotočná 23, Trnava, 2. posch.