Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Inauguračná prednáška doc. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU oznamuje, že 23. januára 2014 o 9.30 00 hod. sa v aule  Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č.  4   uskutoční verejné inauguračné konanie doc. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD., pracovníčky Pedagogickej fakulty TU v Trnave, v študijnom odbore 1.1.4. pedagogika. Téma inauguračnej prednášky „Historicko-pedagogické bádanie a jeho význam pre súčasné vedy o výchove“.