Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl na Slovensku 2013

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila dňa 27. novembra 2013 najnovšie, deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl za rok 2012. Cieľom rankingu slovenských vysokých škôl je znižovať mieru informačnej asymetrie medzi školami a uchádzačmi o štúdium tak, aby pomohol rozhodnúť sa pre štúdium na konkrétnej vysokej škole.

V tomto roku bolo hodnotených 109 fakúlt v 11 skupinách odborov. Aktuálne hodnotenie ARRA pripájame k tejto správe v úplnom znení. Vyplýva z neho, že väčšina fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, a to Pedagogická fakulta TU, Právnická fakulta TU a Teologická fakulta TU, sa nachádzajú v tomto hodnotení na prvých miestach na Slovensku v rámci svojich odborov.

Filozofická fakulta TU sa umiestnila na šiestom z desiatich miest.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU sa umiestnila na piatom mieste v rámci svojho odboru z desiatich hodnotených fakúlt, teda v prvej polovici vo svojej skupine, avšak v skutočnosti na prvom mieste v rámci fakúlt jej zamerania, teda zdravotníckych a sociálnych vied, keďže pred ňou sa umiestnili len lekárske fakulty.

V predchádzajúcom hodnotení ARRA sa Pedagogická fakulta TU a Právnická fakulta TU umiestnili, taktiež ako tento rok, na prvých miestach. Teologická fakulta TU sa k ich hodnoteniu pridala tým, že postúpila o 2 miesta. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU postúpila v tohtoročnom hodnotení o priečku vyššie.

Výsledky hodnotenia potvrdzujú vo všeobecnosti vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na našich fakultách. Je za nimi veľký kus práce. Gratulujeme teda a ďakujeme tým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Tieto výsledky svedčia o stálom a efektívnom úsilí všetkých akademických orgánov, učiteľov a iných zamestnancov, ako aj študentov na našej univerzite prispievať k jej rastu, slúžia na vzájomné povzbudenie, prispievajú ku kvalite, jednote a identite celej univerzity a príslušnosti k univerzite a jej súčastiam. Sú zároveň presvedčivou ponukou pre uchádzačov o štúdium na vysokej škole.

Udržanie a zlepšenie týchto výsledkov však nie je samozrejmosťou. Budúcnosť nás prenáša do čoraz viac komplikovaného spoločenského, ekonomického, administratívneho i ľudského prostredia. Treba pozorne vnímať a správne reagovať na rýchlo vyvíjajúcu sa realitu na našej alma mater i v spoločnosti a využiť potenciál vo vede, výchove i vzdelávaní tak, aby sme pre našich študentov a zamestnancov stále pripravovali čo najprijateľnejšie a užitočné prostredie. Želajme si teda pre univerzitu to najdôležitejšie: dobrú vôľu v nás, vnútornú silu realizovať naše predsavzatia a „kompas“ dobre orientujúci našu univerzitu.

Hodnotenie

Zdroj: kancelária rektora Trnavskej univerzity v Trnave