Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Habilitačná prednáška PhDr. Markéty Šauerovej, Ph.D.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU oznamuje, že 10. apríla 2014 o 9. 30 hod. sa  v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava  uskutoční verejná habilitačná prednáška PhDr. Markéty Šauerovej, Ph.D. pracovníčky Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o. v Prahe, v študijnom odbore 1.1.4. pedagogika na tému „Využití vplyvu vrstevníka při rozvíjení čtenářství“a obhajoba jej habilitačnej práce „Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku“.