Skočiť na hlavný obsah
PR
22.02.2024

FAQ: Časté otázky o právnickej fakulte

právnická fakulta trnavskej univerzity (foto Barbora Likavská)

Čo vás zaujíma o štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity? Pýtajte sa! 

Prečo si vybrať právo v Trnave a nie povedzme v Bratislave?

Obe sú kvalitnými fakultami, ktoré poskytujú právnické vzdelávanie. Výhodu našej fakulty vidíme najmä tom, že sme menšou fakultou, kde sa študenti a učitelia navzájom poznajú, a teda vieme cielenejšie vplývať na rozvoj ich potenciálu, talentu, záujmov a zabezpečenie väčšieho množstva zážitkov (organizujeme veľké množstvo rôznych workshopov, prednášok, spoločenských podujatí, podporujeme študentov v účasti na simulovaných súdnych sporoch či reprezentácii fakulty doma a v zahraničí a pod.). Úzko spolupracujeme s praxou a poskytujeme najširšiu možnosť praktického (klinického) právnického vzdelávania na Slovensku (takmer 20 kliník v bakalárskom študijnom programe a takmer 20 kliník v magisterskom študijnom programe). Zabezpečujeme ponuky stáží a umožňujeme výber stáže podľa vlastného záujmu. Umožňujeme bezprostredný kontakt s vedením fakulty a študentov vnímame ako rovnocenných partnerov, ktorým umožňujeme účasť na chode fakulty.

Robia sa na vašu fakultu aj prijímačky?

Áno, snažíme sa zvyšovať kvalitu našej fakulty aj vďaka ponechaniu prijímacieho konania. Študenti majú k dispozícii vzorové otázky testu pre prijímacie konanie a aktuálne otázky na prijímacie skúšky. Študenti majú tiež možnosť zúčastniť sa mesačného (sobotného) alebo intenzívneho (týždenného) prípravného kurzu vedeného vyučujúcimi právnickej fakulty. Maturanti, ale aj študenti v nižších ročníkoch na strednej škole, môžu absolvovať aj workshop pre stredoškolákov.

Aké ťažké je dostať sa na vašu fakultu?

Do veľkej miery ide o subjektívne hodnotenie. Pre ilustráciu však ponúkame štatistiku prijímacích skúšok na dennú formu štúdia, ktoré sa konali v roku 2022, na ktorých bolo z celkového počtu 262 uchádzačov prijatých 222 uchádzačov a neprijatých 40 uchádzačov.

Ponúkate aj prípravné kurzy?

Áno, poskytujeme intenzívny prípravný kurz v júni a sobotný prípravný kurz na prelome marca a apríla.

Je možné ísť počas školy aj na prax?

Áno, úzko spolupracuje s právnou praxou. Študenti sú podporovaní v absolvovaní odbornej právnej praxe podľa vlastného výberu, napr. na štátnych orgánoch, v orgánoch EÚ, v advokátskych kanceláriách, na súdoch, v obciach, mestách, na právnych oddeleniach obchodných spoločností či inde podľa vlastného výberu, vrátane možností stáží v zahraničí. Študentom zasielame zaujímavé ponuky rôznych subjektov, sami zabezpečujeme možnosť stáže, prípadne administratívne zabezpečíme stáž, za ktorú majú študenti pridelené kredity a pod. 

právnická fakulta trnavskej univerzity (foto Barbora Likavská)

Je táto škola len pre budúcich sudcov, advokátov či prokurátorov alebo ju môžem vyštudovať „len tak“?

Právnické štúdium a možnosť uplatnenia s právnickým vzdelaním sú veľmi rozmanité. Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Absolvent magisterského študijného programu môže samostatne vykonávať náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.) či zamestnanec v justičnej sfére. Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách. Absolvent však nadobudne vedomosti, ktoré môže zúročiť aj pri podnikaní, manažmente, v treťom sektore a pod., vie si počas štúdia zdokonaliť cudzie jazyky, prejav a komunikáciu, písanie a iné.

Dá sa zapojiť aj do reálnej právnickej činnosti?

Našich študentov podporujeme v absolvovaní stáže na Slovensku či v zahraničí. V roku 2022 sme napríklad ponúkli stáže na ministerstve vnútra, ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Najvyššom súde SR, v kancelárii NR SR, v kancelárii prezidenta, v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, v organizácii Zvierací ombudsman, v Slovenskom futbalovom zväze, v samospráve mesta Hlohovec, v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), na Zastúpení Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli a i.

Študenti si môžu tiež stáž navrhnúť samostatne, a to na Slovensku alebo v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Rozvrh je upravený tak, že študentom umožňuje popri štúdiu vykonávať aj brigádnickú prácu, pričom našich študentov informujeme o rôznych pracovných ponukách vhodných pre študentov práva. Veľa agendy študenti zažijú aj na spomínaných klinikách a predmetoch, ktoré učia externí odborníci z praxe.

Môžem sa už počas štúdia špecializovať na oblasť práva, ktorú som si vybral?

Počas štúdia študent absolvuje skúšky zo všetkých zásadných právnych odvetví. Špecializácia je možná v zmysle napr. výberu tém záverečných prác, výberu voliteľného štátnicového predmetu, výberu povinne voliteľných a výberových predmetov, výberu kliník, stáží, praxe popri štúdiu a pod. Štúdium na právnickej fakulte je však komplexné, vďaka čomu študent získa dostatok času a skúseností, aby si po štúdiu vybral vhodné zameranie.

Má fakulta výhodnú polohu?

Právnická fakulta Trnavskej univerzity sa nachádza v Trnave, na Kollárovej 10. Je teda vzdialená päť minút chôdzou z vlakovej a autobusovej stanice. Nachádza sa v centre Trnavy, v tesnej blízkosti Okresného súdu Trnava a pešej zóny. Rektorát univerzity a Univerzitná knižnica sa nachádza na Hornopotočnej 23, v úplnom centre mesta, v blízkosti Trojičného námestia. Trnava má výborné vlakové aj autobusové spojenie a je vzdialená pol hodinu vlakom od Bratislavy.

Čo robí fakulta pre študentov so špecifickými potrebami?

Podpora študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená na univerzitnej úrovni (Centrum podpory študentov) aj na úrovni fakulty. Uchádzač o štúdium aj študent sa môže obrátiť na fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, fakultnú komisiu pre podporu študentov so špecifickými potrebami, študijné oddelenie ako aj vedenie fakulty. Na základe rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami sa dotknutým študentom priznávajú primerané úpravy a podporné služby ako počas štúdia, tak i počas skúšok. Ostatných študentov vo vzťahu ku študentom so špecifickými potrebami vedieme k férovému konaniu v spoločnosti a rešpektovaniu rôznorodosti na predmetoch ako klinika ľudskosti právnika, klinika antidiskriminačného práva či ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím ako aj na fakultatívnych podujatiach (napr. workshopy zamerané na toleranciu v novembri 2022). Zabezpečené máme rôzne mechanizmy na nahlasovanie a preskúmanie prípadného nežiaduceho konania.

demdis (foto Barbora Likavská)

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.