Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dve tretiny našich absolventov pracujú vo svojom odbore

Trnavskú univerzitu v Trnave v roku 2018 absolvovalo 1 382 študentov. Iba 1% z nich bolo nezamestnaných a až 61% pracuje aj v odbore, ktorý vyštudovali, čo je výrazne viac oproti celoslovenskému priemeru (42%). Vyplýva to z informácií, ktoré poskytuje projekt Uplatnenie.sk na svojej webovej stránke.

uplatnenie absolventov trnavskej univerzity 2018

Naši absolventi najčastejšie pracujú v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji, ale svoje zastúpenie majú tiež v Žilinskom alebo Nitrianskom kraji. V roku 2018 bola ich priemerná mzda 1 047 eur. Najčastejšie sa uplatňujú vo vzdelávaní (31%), ale aj verejnej správe (17%) a oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (15%).

Z hľadiska odborov zarábali najvyššiu mediánovú mzdu absolventi verejného zdravotníctva (1 886 eur).

uplatnenie absolventov trnavskej univerzity 2018

Návštevníci portálu uplatnenie.sk môžu okrem prehliadania rebríčkov aj porovnávať jednotlivé stredné či vysoké školy a ich fakulty. Zatiaľ sú jedinými dostupnými údajmi dáta za rok 2018.

Projekt Uplatnenie.sk, ktorý realizuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vychádza z celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.