Skočiť na hlavný obsah
CIS Truni
Kancelária rektora
15.11.2016

Deň boja za slobodu a demokraciu - 17. november

 

Milé študentky, vážení študenti!

O pár dní si spoločne pripomenieme významný dátum našej histórie: 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu. V tento deň roku 1939 nacisti zatvorili všetky české univerzity ako dôsledok protestov tisícok študentov vysokých škôl, ktorí verejne prejavili svoj postoj proti okupácii krajiny a násilnej smrti študenta Jana Opletala. Presne o 50 rokov neskôr vyšli do pražských ulíc študenti znova, pričom brutálny policajný zákrok proti nim vyvolal rozhorčenie verejnosti. Protestné akcie, ktoré sa rozšírili po celom Československu, spustili proces zániku totalitnej éry.

Len o tri nasledujúce roky, v novembri 1992, sa študenti postavili proti nespravodlivosti opätovne – tentoraz to boli vysokoškoláci z Trnavskej univerzity. Bolo to v čase, kedy obnovená univerzita existovala len pár mesiacov, no už musela tvrdo bojovať o svoje prežitie. Univerzita prežívala ťažké časy, zablokovanie účtu, výmenu zámky na dverách rektorátu, snahu o vonkajšie dosadenie štatutára. Toto ťaženie vyústilo až do návrhu zákona o zániku TU, ktorý mal byť prerokúvaný – paradoxne – práve 17. novembra. Na protest študentská obec TU na tento deň zorganizovala v Bratislave pochod k sídlu parlamentu, s cieľom zabrániť prijatiu návrhu zákona. Tento postoj trnavských študentov podporili mnohé fakulty a vysoké školy doma i v zahraničí. Z mnohých spomeniem podporné stanovisko Lekárskej fakulty UK Bratislava: „Tu už nejde len o Trnavskú univerzitu, tu ide o budúcnosť vzdelanosti na Slovensku, o budúcnosť akademickej slobody na slovenských univerzitách, o budúcnosť našej, práve trojročnej demokracie.“ Výsledok snáh o zachovanie univerzity, ktorý mal široký ohlas v domácich i zahraničných médiách, sa napokon ukázal ako úspešný, keď návrh zákona o zrušení TU bol definitívne stiahnutý z programu rokovania NR SR a na rokovací stôl parlamentu sa už viac nedostal.

Generácia študentov Trnavskej univerzity tak nadviazala na svojich predchodcov z rokov 1939 a 1989, ktorí sa nebáli prejaviť svoj názor a dokázali sa identifikovať s hodnotami, na ktorých stála myšlienka demokracie a slobody. Bol by som preto veľmi rád, aby ste i Vy – milí dnešní študenti – vnímali tento deň (17. november) nielen ako významný deň celého študentstva, ale i ako pamätný deň študentov našej Alma mater, Trnavskej univerzity, ktorí sa svojim postojom v roku 1992 prihlásili k jeho historickému odkazu.

V tejto súvislosti udeľujem študentom Trnavskej univerzity v Trnave na deň 18. november 2016 rektorské voľno.