Skočiť na hlavný obsah
PR
05.05.2021

Čisté ruky v nemocniciach: 30 sekúnd môže zachrániť život

Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sú dnes štandardnou výbavou interiérov prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvoria neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v zdravotníckych zariadeniach. Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk sa pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR v 10 slovenských nemocniciach koná osvetové podujatie určené zdravotníkom i širokej verejnosti.

Hygiena rúk a COVID-19

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) usmernenia na zlepšenie kvality hygieny rúk. Štátnym autoritám a orgánom verejného zdravia odporúča zabezpečiť univerzálny prístup k dezinfekčným prostriedkom tak, aby ich používanie bolo povinne zabezpečené pri vstupe a výstupe z akejkoľvek verejnej budovy, ako aj vo verejnej doprave. Mimoriadnu pozornosť majú hygiene rúk venovať zdravotnícke zariadenia.

„Správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Práve počas boja s pandémiou COVID-19 bola hygiena rúk jeden zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom. Preto sme sa tento rok rozhodli podporiť Svetový deň čistých rúk s výstižným sloganom kampane „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“. Spolu s nemocnicami, ktoré sa do projektu zapojili, pomáhame šíriť túto dôležitú osvetu, pretože práve dôkladnou hygienou rúk zabránime šíreniu baktérií a môžeme pomôcť v konečnom dôsledku zachrániť životy,“ povedal MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR.

Špeciálne miesto, nielen počas pandémie, má správna hygiena rúk u ľudí poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť. Až 60 % nozokomiálnych infekcií sa prenesie prostredníctvom rúk zdravotníkov.[1] Lekári, sestričky a všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neustále na pamäti „5 momentov hygieny rúk“. Táto pomôcka zahŕňa všetky situácie, keď musia zdravotnícki pracovníci  dodržiavať hygienu rúk:

  1. pred kontaktom s pacientom
  2. pred aseptickým zákrokom  
  3. pri kontakte s biologickým materiálom
  4. po kontakte s pacientom
  5. po kontakte s okolím pacienta

Prevencia nozokomiálnych infekcií v zdravotníckych zariadeniach

Ročne v EÚ ochorie 672 000 ľudí na ochorenia spôsobené baktériami, ktoré sú stále odolnejšie voči antibiotikám. Spôsobujú viac úmrtí ako HIV, chrípka alebo letecké nešťastia. Až 75 % z nich tvoria takzvané nozokomiálne (nemocničné) nákazy.[2]

„Takmer 40 % záťaže spôsobujú infekcie vyvolané baktériami rezistentnými proti tkz. antibiotikám poslednej línie. Ide o čoraz viac zhoršujúci sa trend, čím sa dostávame do situácie, keď nám v liečbe zlyhávajú lieky poslednej voľby a infekcie sa nebudú mať v mnohých prípadoch čím liečiť,“ vysvetľuje prof. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH, vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz.

Ide o závažný problém verejného zdravia, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale aj chorobnosť a úmrtnosť Slovákov. Prevenciou môže byť adekvátna hygiena rúk pri návšteve zdravotníckeho zariadenia. Riešenie má preto v rukách každý z nás. V prevencii nemocničných nákaz umývanie rúk nepostačuje. Výskumy ukazujú, že efektívnejším spôsobom je alkoholová dezinfekcia rúk.[3] „Alkoholová dezinfekcia rúk je efektívnejšia, rýchlejšia a  lepšie chráni pokožku, v porovnaní s častým umývaním rúk mydlom. K zefektívneniu prevencie nemocničných nákaz smeruje takzvaná multimodálna stratégia, ktorá definuje hygienu rúk ako širší pojem, zahŕňajúci nielen umývanie a dezinfekciu rúk, ale aj úpravu nechtov, starostlivosť o integritu pokožky rúk či správne využívanie hygienických rukavíc. Ukazuje sa, že pomáha aj zvýšenie dostupnosti dávkovačov alkoholovej dezinfekcie rúk v kritických bodoch poskytovania zdravotnej starostlivosti. Táto stratégia preukázateľne znižuje počet predĺžených hospitalizácií, spotrebu antibiotík, ako aj náklady na zdravotnícku starostlivosť a špeciálny zdravotnícky materiál,“ hovorí MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH, predsedníčka Sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny SEVS a nemocničná epidemiologička vo FNsP Skalica, a. s.

Bariéry hygieny rúk

Uprednostňovanie umývania rúk pred alkoholovou dezinfekciou alebo nosením rukavíc, zbytočné používanie dezinfekčných mydiel alebo neodôvodnené kombinovanie umývania rúk a alkoholovej dezinfekcie, to všetko znižuje účinnosť zásad správnej hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov.[4]

„Umývanie rúk v priemere trvá 40 – 60 sekúnd, dezinfekcia alkoholovým prípravkom 20 – 30 sekúnd. Zdravotnícky pracovník tak môže počas osemhodinového pracovného času stráviť umývaním rúk celkom až 56 minút, kým dezinfekciou rúk sa tento čas zníži na 18 minút. Rukavice nenahrádzajú dezinfekciu rúk ani počas pandémie. Neposkytujú lepšiu ochranu zdravotníckym pracovníkom ako umývanie a dezinfekcia rúk. Majú sa používať v indikovaných situáciách, najmä keď hrozí riziko kontaminácie rúk s krvou a biologickými tekutinami. Vždy po ich zvlečení treba vykonať dezinfekciu rúk. V zdravotníctve preferujeme alkoholovú dezinfekciu rúk vždy v 5 momentoch a v bežnom živote umývanie rúk obyčajným tekutým mydlom bez dezinfekčnej prísady. Alkoholovú dezinfekciu používame v bežnom živote len vtedy, ak umývadlo nemáme dostupné a potrebujem vykonať hygienu rúk,“ vysvetľuje RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová z oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie vo Fakultnej nemocnici Trnava, ktorá sa výskumu hygieny rúk a multirezistentných baktérií venuje so svojimi spolupracovníkmi aj vo Výskumnom centre mikrobiológie a prevencie infekcií Trnavskej univerzity.

Deň čistých rúk v slovenských nemocniciach         

Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho pomáhame chrániť nielen ostatných návštevníkov nemocnice, ale máme istotu, že si nákazu neprinesieme domov.

Hoci v mnohých nemocniciach sú dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia a sú prístupné všetkým návštevníkom, tí ju však často nevedia správne používať.

Na šírenie osvety o správnej hygiene rúk v zdravotníckych zariadeniach sa zameriava 3. ročník projektu Deň čistých rúk, ktorý sa bude konať od 5. do 7. mája v 10 nemocniciach v 9 slovenských mestách:

FN Trnava       FN Nitra          FN Trenčín        FNsP Banská Bystrica           Nemocnica Poprad

UN Martin      UN Košice         ÚVN Ružomberok          NÚDCH            SÚSCH Banská Bystrica

Do projektu sa v tomto roku zapoja aj vybrané nemocničné lekárne. Stovky návštevníkov nemocníc budú mať možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

Svetový deň čistých rúk WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podporí 5. mája 2021 Svetový deň čistých rúk globálnou kampaňou WHO – Čisté ruky zachraňujú životy. 12. ročník globálnej kampane je zameraný na zavedenie efektívnych opatrení hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Ústredným motívom kampane je slogan „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“.

Organizácia tiež vyzýva k dodržiavaniu 5 momentov hygieny rúk a vykonávaniu hygieny správnym spôsobom – použitím správnej techniky dezinfekcie rúk a výberom vhodného dezinfekčného prostriedku. „Pandémia COVID-19 zdôraznila význam hygieny rúk ako efektívnej primárnej ochrany proti šíreniu nákazy. Hygiena rúk hrá rozhodujúcu úlohu; nielen v boji s koronavírusom, ale aj v prevencii mnohých ďalších infekcií,“ uviedol zástupca kancelárie WHO na Slovensku, Dr. Tatul Hakobyan.

V súčasnosti je do projektu WHO „Save Lives – Clean your hands“ (Čisté ruky zachraňujú životy) zaregistrovaných 23 564 zdravotníckych zariadení na celom svete, z toho 44 zariadení na Slovensku.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png 

 


[1] Pittet D et al, Inf Control Hosp Epidemiol 2004; 25:264.

[2] ECDC. Antibiotic resistance – an increasing threat to human health, 2018.

[3] Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet. 2000; Oct 14; 356(9238):1307-12.

[4] Brňová J. Alkoholová, dezinfekcia rúk v postantibiotickej ére, 2017.