Skočiť na hlavný obsah
PR
07.12.2023

Nie každý potrebuje psychológa, ale každý potrebuje counselora

Bryce Hagedorn

Čo je counseling? A čo robí taký counselor?

O týchto témach sme sa rozprávali s Dr. Bryceom Hagedornom z University of Central Florida, ktorý je profesorom counselingu na College of Community Innovation and Education. Na Slovensku vystúpil na konferencii teologickej fakulty, ktorá od roku 2022 realizuje nový študijný program counseling.

Bryce Hagedorn sa špecializuje okrem iného aj na counseling pre rodiny so závislosťou a je spoluautorom rodinného sekvenčného hodnotiaceho a liečebného modelu. Celý rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast v jednej z vašich obľúbených aplikácií.

Counseling je pomáhajúca filozofia 

Čo je to vôbec counseling?

Counseling je spôsob, ako byť s ľuďmi a vedľa nich počas životných výziev. Tieto výzvy môžu byť od ťažkostí s tínedžerom cez vzťahové ťažkosti v manželstve až po problémy s alkoholom. Counseling je filozofia pomáhania, ktorá vidí klienta ako spolupracovníka. Psychológia často vidí osobu ako pacienta a používa medicínsky prístup, aby napravila ochorenie. To, čo robí psychológ a counselor, je veľmi podobné, ale náš prístup je veľmi rozdielny. Spôsob, akým pomáhame, je zmocniť klienta a dať mu „vlastníctvo“ nad priebehom, aby sa nemuseli neustále vracať.  Counseling chce, aby sa klienti naučili zručnosti nevyhnutné na zvládanie ďalších životných výziev.

Je to škola života. 

Áno, skvelo povedané. Je to škola života.

Aký je rozdiel medzi counselingom a sociálnou prácou?

Rozdiel je ten, že sociálna práca vidí klienta v kontexte, vo všetkých ostatných veciach, čo sa dejú v spoločnosti a sociálny pracovník pomôže zorientovať sa v systéme, takže klient môže potrebovať podporu rodiny alebo finančnú, behaviorálnu alebo zdravotnú podporu. Sociálny pracovník pracuje s osobou, aby zistil, čo všetko potrebuje. Prinajmenšom v USA sociálni pracovníci sa nevenujú terapii, kým counselor a psychológ poskytujú aj terapiu, aby sa zaoberali ranami, bolesťou a ťažkosťami.

Ste licencovaným counselorom pre duševné zdravie. Čo to znamená?

Záleží na settingu, v ktorom pracujem, mám svoju privátnu prax a pracujem na diaľku. V minulosti som pracoval v nemocniciach. Counselor pre duševné zdravie sprevádza osobu, pripraví priebeh a pomáha dosiahnuť ciele, pre ktoré daná osoba counselora navštevuje. Môže to byť tak, že klient je v nemocnici a snaží sa skončiť s užívaním drog alebo alkoholu alebo sa tam lieči na shizofréniu. Psychiater predpísal lieky, ale counselor bude pracovať s klientom, aby užíval tieto lieky a zostal zdravý.

Celostný pohľad na človeka

Ako vyzerá také sedenie s counselorom?

Tu je ďalší rozdiel medzi psychológiou a counselingom. Ako to vidím ja, tak psychológ bol vyučený na to, aby pracoval s chorobou. Counselor bol trénovaný na to, ako zaobchádzať s jedincom s chorobou. Counselor trávi veľa času spoznávaním klienta, všetkých rozličných aspektov, kto táto osoba je, aby dokázali vymyslieť plán. Skôr ako liečiť depresiu potrebujem vedieť o vás všetko: čo je pre vás dôležité, čomu veríte, aké je vaše rodinné zázemie, kultúrne aspekty, pohlavie, aby som vedel, ako liečiť vašu depresiu – a nielen depresiu samotnú (pretože depresiu zažíva každý inak). A keď pochopím, kto ste a ako prežívate vaše starosti, dáme dokopy plán. Model, ktorý využívame, je holistický, nezameriavame sa len na myseľ, ale aj na telo, dušu a vzťahy. Celostný pohľad na osobu.

To všetko dokážete ako counselor, ale študovali ste psychológiu. Aký je váš background?

Môj background je counseling. Bakalára mám zo psychológie a potom som sa rozhodoval, ako ďalej. Najprv som bol medzi marine corps, potom som dokončil štúdiá a absolvoval niekoľko kurzov psychológie a niekoľko kurzov counselingu. Pomáhajúca filozofia counselingu vo mne zarezonovala. To, ako chcem pomáhať, je spojiť sa s jedincom, nielen s chorobou. Takže som si našiel cestu na magisterský program v counselingu a potom k doktorátu.

Bryce Hagedorn

USA sú roky popredu oproti Slovensku, čo sa týka counselingu. V zámorí je dokonca hradený poisťovňou.

Máme dva systémy a to „for profit“ pre poistených a non-profit pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť poistenie. Counselori pracujú v oboch systémoch. Veľká väčšina counselingu sa odohráva v komunitných centrách, ktorých klienti nemusia mať poistenie. Nanešťastie, ľudia, ktorí potrebujú túto službu, sú tí, ktorí majú najviac ťažkostí. Nedokážu si udržať prácu alebo ich nemoc je vážna alebo nemôžu ostať doma. Niekedy žijú na ulici, putujú z jedného miesta na druhé. Zvyčajne sú veľmi chorí a potrebujú pomoc od counselora, psychológa a sociálneho pracovníka, aby viedli produktívny život.

Ľudia majú zažiť dokonalú lásku, ale stretávajú nedokonalých ľudí

Tiež ste master addiction counselor. Ako závislosti ovplyvňujú ľudí a rodiny?

Moja filozofia, prečo dochádza k závislostiam, pochádza od autora Henriho Nouwena, ktorý povedal, že ľudia sa narodili, aby zažili dokonalú lásku, ale potom stretávajú nedokonalých ľudí. Zažijú nedokonalých ľudí a potom sa rana zväčšuje. Majú zlomené srdce a vybudujú si rozličné copingové mechanizmy. Alkohol je skvelý copingový mechanizmus, ktorý otupuje a odďaľuje bolesť. Ale tieto copingové mechanizmy sa vymknú kontrole a potom presne tieto isté copingové mechanizmy narušujú ich skúsenosť s dokonalou láskou. Alkohol, drogy, sex, jedlo, sociálne siete, internet sú rozličné copingové mechanizmy. A keď ľudia zistia, že môžu niečo použiť na to, aby zvládli život, stanú sa závislejšími na copingovom mechanizme, ktorý sa stane ich závislosťou a jediným spôsobom, ako berú život.

Ako dokážete v takejto situácii pomôcť ako counselor?

Jedným zo spôsobov je upovedomiť osobu, že copingový mechanizmus sa u nej vyskytuje z nejakého dôvodu. Poďme zistiť, čo je týmto dôvodom. Prečo sa vraciaš k drogám, alkoholu, gamblingu, aby si sa s niečím vysporiadal? Chceme identifikovať, čo je rana, ale nedotknúť sa jej príliš skoro. Chceme najprv pomôcť vyvinúť iné spôsoby copingu. Závislosť je veľmi individuálna až sebecká choroba, pretože robím to, čo si myslím, že je najlepšie – pre mňa. Musím preto vyjsť z môjho spôsobu a dostať sa do komunity.

Je to možné?

Áno, spoločenstvom môže byť treatment community alebo podporná skupina. Máme veľa podporných skupín, z ktorých si klient môže vybrať, napríklad Anonymní alkoholici. Chceme, aby klienti dostali podporu od ostatných a vyvinuli si iné, zdravšie copingové mechanizmy. A potom sa môžeme vrátiť k príčine, ktorú používate na prvom mieste. Prvou časťou liečby je coping a komunita, potom ideme k jadru veci (pozn. 3xC: coping, community, core).  

Závislí, aspoň tak, ako to vnímam, sú pomerne odmietaví voči zmene.

Až kým nemajú dobrý dôvod sa zmeniť.

Aký je ten dobrý dôvod?

Ľudia sa nezmenia, pokým nezažijú už dosť bolesti alebo kým nenájdu dostatok inšpirácie. Potrebujeme ich buď nechať zažiť dostatok bolesti (a counselor môže byť pri tom, vidieť ich bolesť a iba ju priznať) alebo poskytnúť inšpiráciu. Preto môže mať ohromný vplyv navštevovať podporné skupiny, kde počúvajú druhých ľudí, ktorí sa roky zotavujú a môžu byť inšpirovaní ich príbehmi. „Áno, ten človek to dokázal! Aj ja to dokážem. Nechajte ma s nimi porozprávať.“ Čím viacej takýchto ľudí nájdu, tým väčšmi mizne aj ich odpor k zmene. A potom sú pripravení prijať pomoc.

Takže úlohou vás ako counselora nie je len pomôcť, ale prepájať klienta s podpornými skupinami?

Nechcem byť pre niekoho jedinou oporou. To môže živiť vzájomnú spoluzávislosť. Chcem nájsť aj iných ľudí, aby sme mohli použiť tímový prístup.

Bryce Hagedorn

Čo pomáha? Viera, rodina, priatelia, pohyb a zábava

Aké sú zdravšie copingové mechanizmy?

Používam model 5F: faith, family, friends, fitness and fun (viera, rodina, priateľa, pohyb a zábava). Súčasťou spoznávania druhých je poznanie ich hodnotového systému – možno nie je náboženský, ale majú osobnú filozofiu alebo svetonázor. Koho považujú za svoju rodinu? Možno je to ich vlastná rodina alebo blízki priatelia. Trávenie času s priateľmi, nájsť si aktivitu, do ktorej sa môžem zapojiť, cvičenie, správna výživa, niečo zábavné ... zdravšie copingové mechanizmy sa zvyčajne nachádzajú v rozsahu týchto piatich „F“.

Je zaužívaný názor, že závislosti začínajú v rodine. Súhlasíte?

Určite súhlasím. Napísal som knihu Counseling závislých rodín a je celá o využívaní rodinného prístupu. Nanešťastie, v USA liečime len jednotlivcov. Poistenie nepokrýva rodinný alebo párový counseling. Na to, aby ste boli naozaj efektívny, nemôžete liečiť len jednotlivca, pretože ide o celú rodinu. Ak v rodine niekto zápasí so závislosťou, potom všetci členovia rodiny zápasia s touto závislosťou. Všetci menia to, ako konajú a ako sa cítia, keď sú v blízkosti závislého. Ak závislého liečime 2-4 mesiace a potom ho naspäť vrátime do systému, ktorý sa nezmenil, môže ho to znova ťahať k starej roly závislého – pretože všetci ostatní hrajú ďalej svoje roly. Dobré je, že existujú aj podporné skupiny pre rodiny.

Má sa teda zmeniť nielen jednotlivec, ale celá rodina.

Pre rodinu je to pilulka, ktorú je náročné prehltnúť. Prečo sa my musíme zmeniť? Je to jeho problém! Ale my všetci sme sa časom nastavili na správanie alkoholika alebo závislého. Takže musím zmeniť svoj spôsob, ako som k nim pristupoval a zamerať sa na seba. Pretože v rodine sa zameriavame stále na závislého. Mám sa stať lepšou verziou seba samého, ktorý nie je závislý na alkoholikovi. Odtiaľ pochádza termín ko-závislý. Závislý je niekto od alkoholu, sexu či gamblingu. Kodependentný (co-dependant, spolu závislý) je závislý od tej osoby, ktorá mu definuje, čo si má myslieť alebo ako sa má cítiť. Takže potrebujem znovu objaviť, kto som.

Šesť krokov k zmene

Ste spoluautorom knihy Counseling Addicted Families: A Sequential Assessment and Treatment Model. Aký je to model?

Volajme to trans-teoretický model zmeny, čo znamená, že ho neriadi jedna teória, ale je to teória ponad či popod všetky ostatné teórie. Transteória znamená, že nemusíte zostať u jednej teórie. Naším nápadom s knihou a s modelom, ktorý používame 20 rokov, boli stupne, ktorými si ľudia prechádzajú. Keď zvažujete napríklad prestať s fajčením, prvým stupňom je (1) pred-kontemplácia (pre-contemplation), keď si nemyslíte, že máte problém. Každý vidí, že máte problém – okrem vás. Nechcete to vidieť.

Ďalším stupňom je (2) kontemplácia: Aha, mám problém. Ale nič s tým nerobíte, len nad tým premýšľate. Povedal by som, že každý na svete o niečom kontempluje. Všetci vieme, že by sme niečo mali robiť inak, možno sme o tom premýšľali a skúšali, ale nevyšlo to, tak len premýšľame.

Nasleduje (3) plánovanie – dať dokopy plán, ako sa zmeniť. (4) Akcia je uskutočnenie zmeny a (5) maintenance (udržovanie) je pokračovanie zmeny a (6) ukončenie/terminácia (termination) – už o tom nemusíte ani premýšľať. Veci sa zmenili.

Sekvenčný model pracuje s viacerými psychologickými teóriami a prístupmi a pripája ich k jednotlivým štádiám zmeny.

Ako sa finálne štádium - terminácia - prejaví napríklad pri spomínanom skončení s fajčením?

Niekto, kto bol dlhodobým fajčiarom, už fajčiť nechce. V štádiu maintenance, keď ide okolo fajčiara, si spomenie na fajčenie a možno by si aj zapálil – ale už to neurobia. V tomto štádiu ale ešte majú túžbu fajčiť. Na stupni termination môžu prejsť okolo fajčiara bez akejkoľvek túžby si zapáliť. Už tam nie je pokušenie. Ľudia zvyčajne idú od kontemplácie k akcii, ale bez plánovania – a znovu padnú. Jeden, dva dni vydržia bez cigarety, ale po týždni si znova zapália. A potom sa znova ocitnú v pre-kontemplácii.

Problémy nezmiznú, ale máme používať lepšie copingové mechanizmy

Vo voľnom čase sa venujete sa prekážkovému behu. Sú prekážky, ktoré sa nedajú prekonať?

Som presvedčený, že existujú výzvy, s ktorými nebudeme nikdy hotoví, so skutočnosťou, že sa udiala nejaká trauma. Napríklad ako člen marine corps som sa zúčastnil boja. To sa stalo a nikdy sa to nevymaže z mojej mysle. Pre niektorých sa to stane hlavným ohniskom po zvyšok ich života. Nedokážu sa cez to preniesť. Pomocou counselingu, viery a mojej rodiny som zmenil spôsob, ako s tým žijem. Neodišlo to, ale už to neovplyvňuje môj dennodenný život. Nie je to v štádiu „termination“, lebo to nikdy neodíde, ale je to „maintenance“. Maintenance môže trvať 6 mesiacov, ale aj celý život. Trauma nepominie, ale nemusím ju nosiť všade so sebou. Nemusí byť obrazovkou, cez ktorú sa pozerám na životné udalosti.

Myslím si, že problémy nikdy nezmiznú, ale máme sa naučiť lepšiemu copingu. A tento coping nám prinesie nové spojitosti a nový význam a pomôže nám to spojiť sa s dokonalou láskou, či to už bude vyššia moc, či ľudia okolo nás. Chcel by som povedať ešte jednu vec o counselingu na Slovensku.

Nech sa páči.

Nie každý potrebuje psychológa, ale každý potrebuje counselora. Pretože všetci čelíme výzvam života. A bolo by nádherné mať neutrálnu osobu, ktorá nás sprevádza počas toho, ako zvládame naše normálne životné výzvy. Nemusím mať hneď duševné ochorenie, môže sa to týkať dennodenných problémov, problémov v rodine, v práci, s vierou či so zdravím, kde by práve counselor bol kľúčovou osobu, ktorú mám po svojom boku.