Skočiť na hlavný obsah
Matúš Demko
06.11.2019

Blíži sa inaugurácia rektora TU a troch dekanov

Trnavská univerzita v Trnave V historickej sále Marianum sa budúcu stredu 13. novembra 2019 uskutoční slávnostná inaugurácia nového rektora Trnavskej univerzity v Trnave profesora Reného Bílika, ktorý pracuje v tejto funkcii od 22. augusta.

Súčasne budú inaugurovaní aj dekani troch z piatich trnavských fakúlt: ako dekanka právnickej fakulty pokračuje profesorka Andrea Olšovská; novou dekankou pedagogickej fakulty bude najbližšie štyri roky docentka Viera Peterková. Novým dekanom teologickej fakulty, ktorá sídli v Bratislave, sa stal profesor Juraj Dolinský.

Slávnostná inaugurácia sa koná v historickej sále Marianum, kde medzi pozvanými hosťami nebudú chýbať ani rektori domácich či zahraničných univerzít. S príhovorom v mene Slovenskej rektorskej konferencie vystúpi jej prezident Rudolf Kropil. Profesor László Borhy, rektor budapeštianskej Univerzity Loránda Eötvösa, ktorá nadväzuje na tradíciu Trnavskej univerzity po jej presťahovaní do Budína v roku 1777 a patrí medzi najvýznamnejšie vysoké školy v Maďarsku, vystúpi v mene zahraničných akademických reprezentácií.

Trnavčania si inauguráciou pripomenú aj tridsiate výročie Nežnej revolúcie. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorí čestný doktor Trnavskej univerzity, politik, občiansky aktivista a disident František Mikloško, ktorý ako vtedajší predseda Slovenskej národnej rady  stál pri zákone o obnovení Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992.

Na záver inaugurácie si účastníci pripomenú prvého rektora profesora Antona Hajduka položením venca pri jeho pamätníku.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Narodil sa v Skalici, vyštudoval učiteľstvo v Nitre, pôsobil ako samostatný vedecký pracovník v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Odborne sa venuje dejinám umenia, literatúry a kultúry a teórii literatúry. Bol zástupcom primátora a neskôr prednostom Okresného úradu v Pezinku. V roku 2002 nastúpil na Pedagogickú fakultu TU v Trnave a súčasne pracoval aj v Ústave slovenskej literatúry SAV. V rokoch 2012 až 2019 bol dekanom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V apríli 2019 ho akademický senát zvolil za rektora TU. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho do tejto funkcie vymenovala v Prezidentskom paláci 26. júna 2019.

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Vyštudovala právo a teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2001. Je odborníčkou na pracovné právo, v tejto oblasti publikuje a prednáša. Od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2015 bola zvolená za dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, od 1. 11. 2019 jej začalo druhé funkčné obdobie.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Absolvovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, špecializuje sa na problematiku environmentálnych záťaží, hodnotených prostredníctvom výskytu a diverzity populácií bystruškovitých, a na environmentálnu výchovu. Pôsobí na katedre biológie, od 22. 8. 2019 sa stala novou dekankou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vo funkcii nahradila profesora Reného Bílika. Novinkou, zriadenou po jej nástupe do funkcie, sú pravidelné stretnutia „káva s dekankou“, ktoré sú určené nielen pre zamestnancov, ale aj študentov.

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.

Rodák z Nitry je odborníkom na cirkevné dejiny, kňazom a členom Spoločnosti Ježišovej (SJ). Absolvoval fakultu cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme so špecializácia na novovek. V roku 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, po dvoch funkčných obdobiach profesora Miloša Lichnera (2011-2019) opäť vedie teologickú fakultu so sídlom v Bratislave.

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská