Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: archív Trnavskej univerzity a Márie Hajdukovej
28.11.2022

Aby sa Trnavská univerzita dožila viac ako jej slávna predchodkyňa

marián manák

O tridsiatich rokoch obnovenej Trnavskej univerzity sa zhovárame s riaditeľom Ústavu dejín Trnavskej univerzity PhDr. Mariánom Manákom, PhD.

Kedy sa začalo hovoriť o vytvorení univerzity v meste Trnava?

Prvé myšlienky o zriadení univerzity v Trnave boli už na námestí počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Neskôr sa táto myšlienka začala formovať začiatkom 90-tych rokov medzi zástupcami mesta, učiteľmi a vedeckými pracovníkmi.

Podľa mňa základné dôvody pre zriadenie univerzity boli dva: Jednak to bola skutočnosť, že krátko predtým bola zrušená Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave a presunutá do Bratislavy. Čiže mesto prišlo o jednu akademickú ustanovizeň. A druhým dôvodom bolo podľa mňa istá reminiscencia medzi odborníkmi-historikmi v Trnave. Vedeli o historickej univerzite a poznali jej dejiny. Navyše stále existovali historické budovy pôvodnej univerzity.

Vieme aj, kto bol prvý s nápadom obnovenia Trnavskej univerzity?

V novembri 1989 v revolučnom období na námestí v Trnave vystúpil vtedajší riaditeľ Štátneho archívu Trnava – neskorší profesor a vedúci katedry histórie na Trnavskej univerzite Jozef Šimončič, práve s touto myšlienkou zriadenia Trnavskej univerzity.

Ako sa to ďalej rozvíjalo?

Predovšetkým bolo potrebné zostaviť štruktúru študijných programov a zabezpečiť personálne obsadenie a priestory. Ďalším krokom bolo získanie súhlasu akreditačnej komisie, pretože bez jej súhlasu nová univerzita vzniknúť nemohla. No a ďalším krokom bolo  požiadanie o samotné zriadenie univerzity. Tu by som chcel ale  zdôrazniť jednu možno menej známu vec, že pôvodné plány hovorili o tom, že nová vysoká škola v Trnave ponesie názov Univerzita Antona Bernoláka. Až neskôr kompetentní dospeli k dohode, že nová vysoká škola ponesie názov Trnavská univerzita.

Asi to nebola náhoda?

Nie, pretože bola to tá reminiscencia na pôvodnú historickú univerzitu z rokov 1635 – 1777, teda na jej slávnu predchodkyňu.

michal slivka, anton hajduk a michal horskýPodpis dohôd s univerzitami v roku 1993. Na obr. zľava spoznávame Michala Slivku, Antona Hajduka a Michala Horského.

Kto všetko pomohol so zriadením TRUNI?

Tých osobností, ktoré stáli pri zrode Trnavskej univerzity, bolo viacero, nerád by som niekoho opomenul. Napríklad bol ním arcibiskup-metropolita Mons. Ján Sokol, vtedajší primátor Trnavy Imrich Borbély, neskôr prvý predseda akademického senátu Trnavskej univerzity Michal Slivka, neskôr známy politológ Michal Horský, no a samozrejme nemožno opomenúť neskorších dvoch rektorov Trnavskej univerzity, najmä Antona Hajduka a Mareka Šmida.  

Priložilo ruku k dielu aj samotné mesto?

Treba zdôrazniť, že mesto Trnava prakticky od samých počiatkov vzniku univerzity vysokú školu podporovalo a prakticky už pri jej zrode poskytlo päťposchodovú budovu bývalého Stavoprojektu na Hornopotočnej ulici 23 pre užívanie univerzity. Táto budova stojí prakticky oproti historickým budovám pôvodnej univerzity. V tom čase ale prebiehali rekonštrukčné práce na  budove, aby tu mohol prebiehať pedagogický proces. Vedenie univerzity tak spočiatku zasadalo v priestoroch Slovenskej akadémie vied v Bratislave, odkiaľ pochádzala väčšina vtedajších učiteľov a neskôr sa presunula do Trnavy, a to do priestorov Materiálovo-technologickej fakulty na Paulínsku ulicu, až následne priamo na Hornopotočnú ulicu.

Čo rozhodlo, že Trnavská univerzita vznikla pred 30 rokmi?

Tým rozhodujúcim momentom bol 25. marec 1992, keď Slovenská národná rada, zákonom číslo 191  schválila zriadenie Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave. Tento zákon podpísal vtedajší predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško a vtedajší predseda  vlády Slovenskej republiky Ján Čarnogurský. Ďalšími medzníkmi boli samozrejme aj menovanie prvého rektora Trnavskej univerzity, ktorým bol Anton Hajduk. Toho menoval vtedajší prezident ČSFR Václav Havel. Významným medzníkom je tiež vznik prvých fakúlt 1.septembra 1992. Prvými boli fakulta humanistiky a pedagogická fakulta.

Tridsať rokov ubehlo aj od slávnostnej inaugurácie. Ako prebehla?

Slávnostná inaugurácia začala svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Odtiaľ sa celý sprievod presunul do budovy na Hornopotočnej ulici, kde bola slávnostne odhalená socha Petra Pázmaňa, ktorej autorom bol trnavský rodák a slávny sochár William Schiffer. Neskôr pokračovala a vyvrcholila v preplnenej sále Trnavského divadla.

Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnilo množstvo rektorov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Boli tu zástupcovia cirkevných kruhov, politickej garnitúry, predstavitelia miest, už tu boli aj prví študenti Trnavskej univerzity. Pozdravné listy zaslalo konzorcium dvadsiatich piatich amerických univerzít, vrátane Harvardskej. Osobný pozdravný list zaslal vtedajší známy mysliteľ a filozof, Karl Popper.

Ako sa vyvíjal termín inaugurácie?

Pôvodne bola plánovaná na 17. novembra, ale vzhľadom k tomu, že bol pripravený vládny zákon o zrušení Trnavskej univerzity, tak sa to presunulo o pár dní skôr.  Slávnostná inaugurácia sa tak uskutočnila 8. novembra 1992.

Ako sa ďalej rozvíjala univerzita?

V relatívne krátkom čase nasledoval vznik ďalších fakúlt, v roku 1994 bola zriadená fakulta ošetrovateľstva, v súčasnosti je to fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 1997 teologická fakulta a poslednou, piatou je právnická fakulta, ktorá bola zriadená v roku 1998, pričom najväčšiu mieru na jej zriadení mal neskorší rektor Peter Blaho.

Prvým rektorom Trnavskej univerzity sa stal Anton Hajduk. Ako naňho spomínate?

Bol to významný astrofyzik, uznávaný medzinárodnou vedeckou komunitou. Okrem iného bol ocenený americkou agentúrou NASA. Anton Hajduk bol veľkým bojovníkom za akademické práva a akademické slobody, pričom tento boj bol rozhodujúci práve v prvých mesiacoch vzniku Trnavskej univerzity. Keby nebolo jeho principiálnych postojov, dovolím si povedať, že Trnavská univerzita v súčasnej podobe by takto neexistovala.

Prvé mesiace Trnavskej univerzity museli byť veľmi hektické.

Krátko po nástupe novej vlády Vladimíra Mečiara začala vládna garnitúra presadzovať snahy o ovládnutie Trnavskej univerzity. Začalo to spochybňovaním menovacieho dekrétu prvého rektora Antona Hajduka, pokračovalo to falošným ministerským zápisom študentov. Ďalej vládna moc zablokovala finančný účet Trnavskej univerzity. Dokonca sám minister Slobodník sa zúčastnil výmeny zámky na rektoráte. No ale keďže tieto snahy boli neefektívne z pohľadu vládnej moci, tak došlo  dokonca k vypracovaniu návrhu zákona o zrušení Trnavskej univerzity.

Kde je univerzita dnes?

Trnavská univerzita si prešla ťažkým obdobím a v tomto roku oslávila 30 rokov. S oficiálne priznaným titulom vedecká univerzita ako jediná zo spoločenskovedných univerzít na Slovensku. Čo samo osebe signalizuje, čo dosiahla. Osobne jej prajem ďalšie napredovanie, bohaté, plodné roky. A predovšetkým to, aby sa dožila viac rokov ako jej slávna predchodkyňa.