Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka volebnej komisie
16.03.2023

Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave 2023-2027

Volebná komisia pre voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods. 1 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora zverejňuje výsledky z voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU na obdobie rokov 2023 – 2027, ktorá sa uskutočnila dňa 16. marca 2023.

Kandidát a kandidátka na funkciu rektora/rektorky TU:                 

  • doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
  • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

 

1. kolo:

Počet všetkých členov volebného zhromaždenia: 52

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 46

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 46

Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 8

Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

  • doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik: 17 hlasov
  • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.: 21 hlasov

2. kolo:

Počet všetkých členov volebného zhromaždenia: 52

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 45

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 45

Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 6

Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

  • doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik: 17 hlasov
  • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.: 22 hlasov

Volebná komisia konštatovala, že žiaden z kandidátov v zmysle čl. 7 ods. 2 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov volebného zhromaždenia. 

V Trnave 16. marca 2023

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

predsedníčka volebnej komisie