Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

13. reprezentačný ples Trnavskej univerzity v Trnave

Zdroj: 
Kancelária rektora