Skip to main content

Voľné pracovné miesta

Trnavská univerzita v Trnave v súlade so svojím Pracovným poriadkom, Organizačným poriadkom a Zásadami výberového konania  zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach a pracovných ponukách na všetkých súčastiach univerzity.  

Uchádzač o zamestnanie na univerzite predkladá so žiadosťou o prijatie do zamestnania a požadovanými dokladmi aj podpísaný formulár "Súhlas na spracúvanie osobných údajov", na základe ktorého v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č.18/20108 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutá osoba univerzite svoje osobné údaje a požadované dokumenty do ukončenia výberového konania.