Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Patológ pracuje pod tlakom. Diagnóza musí byť správna, presná a rýchla

MUDr. Iveta Kopecká, PhD. pôsobí na katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka v oblasti histológie. Od roku 1993 pracuje ako lekárka vo Fakultnej nemocnici Trnava na patologicko-anatomickom oddelení. Od roku 2013 je krajskou odborníčkou pre odbor patologická anatómia v Trnavskom samosprávnom kraji.

V tohoročnej ankete Top lekár Slovenska ste uspeli na treťom mieste v kategórii patológia a súdne lekárstvo. Čo pre vás znamená toto ocenenie?

Ocenenie si vážim a beriem ho ako pozitívne zviditeľnenie patológie a patológov. Som rada, že kolegovia – lekári, zdravotníci, ale aj bežní ľudia, ktorí mi dali svoj hlas, si uvedomujú dôležitosť našej práce a jej prínos pri diagnostike ochorení.

Pracujete ako lekárka vo Fakultnej nemocnici Trnava na patologicko-anatomickom oddelení. Keď sa povie patológia, každý z nás si predstaví pitvy. Je toto gro vašej práce?

Patológia prešla dlhým vývojom a v súčasnosti sa posunula od patologickej anatómie, ktorá zahŕňa pitvy, ku klinickej patológii, ktorá sa zaoberá diagnostikou chorôb živých pacientov. Pitvy na Slovensku sa pri poslednej reforme zdravotníctva vyčlenili z oddelení patológie a patria do kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aktuálnou náplňou našej práce je teda klinická patológia. Je to napríklad hodnotenie cytologických sterov z krčka maternice, punkcií ložísk v štítnej žľaze, bioptických vzoriek z endoskopických odberov zo žalúdka, čreva, pľúc alebo močového mechúra, z punkcií ložísk v prsníku, pečeni a iných orgánoch, z kožných útvarov, vyšetrujeme všetky operačné materiály. Vykonávame aj tzv. peroperačné biopsie, kedy v priebehu operácie, za 20-30 minút, hlásime diagnózu operatérovi, ktorý potom prispôsobí ďalší operačný postup. Výzvou do budúcnosti je molekulárna patológia, ktorá skúma genetické zmeny v nádorových bunkách, a tak pomáha onkológom v indikovaní moderných liečených metód, tzv. personalizovanej liečbe zhubných nádorov.

Občas kolujú také vtipy, že na patológii sa už toho nedá veľa pokaziť. Súhlasíte? 

Viem, čo tým myslíte. Sama som sa s týmto názorom stretla. Keď sa ľudia dozvedia, že robím na patológii, niektorí sú nepríjemne prekvapení a niektorí ma ľutujú. Ale tí, čo s nami úzko spolupracujú, vedia, že to nie je tak. Platí presný opak. Pri zistení nádorového ložiska v akomkoľvek orgáne je definitívnou diagnózou práve diagnóza patológa. Bez nej chirurg nemôže operovať ani onkológ liečiť. Patológ pracuje pod tlakom, pretože diagnóza musí byť správna, presná a rýchla, aby mohli lekári pacientovi pomôcť. Omyly sa nepripúšťajú.

Patológia by mala skúmať abnormality, niečo, čo sa vymyká bežným „zvyklostiam“. Je to naozaj tak? S čím možno zaujímavým ste sa stretli?

Práca patológa je ako detektívka. Patológ musí mať prehľad ochorení vo všetkých medicínskych odboroch, musí neustále sledovať nové poznatky a snažiť sa aplikovať ich do praxe tak, aby diagnostika bola na úrovni súčasnej doby. Tiež by mal byť tímový hráč a spolupracovať a komunikovať s klinikmi tak, aby mal čo najviac informácií pre stanovenie správnej diagnózy. Vždy nás poteší, keď dokážeme uzavrieť komplikovaný nález a naša diagnóza pomôže k úspešnej liečbe pacienta. Zaujímavým bol dvojnásobne výnimočný nález  - zriedkavo sa vyskytujúci pankreatický tumor vo výnimočne sa vyskytujúcom ektopickom pankreatickom tkanive (mimo bežného pankreasu). Teší nás, že pacient vďaka správnej diagnóze a liečbe žije už niekoľko rokov.

Práca patológa je ako detektívka. Patológ musí mať prehľad ochorení vo všetkých medicínskych odboroch, musí neustále sledovať nové poznatky a snažiť sa aplikovať ich do praxe tak, aby diagnostika bola na úrovni súčasnej doby. Tiež by mal byť tímový hráč.

Patológia sa orientuje zvlášť na odumreté tkanivá. Prečo vás ako lekárov ešte zaujíma aj to, čo už je odumreté? Nesie to informáciu?

Tkanivá si zachovávajú svoju štruktúru ešte nejakú dobu po smrti pacienta. Vďaka tomu vieme pri pitve a následnom histologickom vyšetrení posúdiť všetky chorobné zmeny, ktoré pacient mal, dokonca aj tie, ktoré neboli diagnostikované za života a vieme ich dať do vzájomnej súvislosti. Na základe toho vieme stanoviť príčinu smrti a všetky ochorenia, ktoré k nej viedli. Má to význam pre klinikov, ktorí majú možnosť porovnania klinického a laboratórneho nálezu s nálezom pri pitve. Tým nadobúdajú skúsenosti, ktoré môžu využiť pri diagnostike a liečbe ďalších pacientov.

Ovplyvnila či zmenila vašu prácu „korona“? Máte kvôli ochoreniu covid-19 viac práce?

„Korona“ ovplyvnila všetkých ľudí, celé zdravotníctvo a dotkla sa aj nás na patológii. Neboli sme síce v „prvej línii“, v priamom kontakte s infikovanými pacientami, ale spracovávali sme potenciálne infekčný materiál a museli sme dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia. Pracovali sme s obavami, lebo sme nevedeli, ako sa bude situácia vyvíjať. „Korona“ však mala aj pozitívnu stránku v tom, že sme mali menej práce, pretože niektoré lekárske výkony boli obmedzené. Zrazu ustal ten každodenný zhon, stíhali sme prácu bez nadmerného časového stresu, mali sme viac času na seba a svojich blízkych. Terajšiu druhú vlnu už v bežnej práci až tak veľmi necítime.

Na Trnavskej univerzite pôsobíte na katedre laboratórnych vyšetrovacích metód. Pre koho je určený tento odbor?

Na Trnavskej univerzite prednášam histológiu a patológiu pre študentov odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy. Odbor je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako laboratórni diagnostici a laboranti v odboroch biochémia, mikrobiológia, hematológia, cytológia a cytológia, genetika a podobných. Laboratórna diagnostika je moderný, progresívny a perspektívny odbor a prináša veľké možnosti uplatnenia.

Prečo si na štúdium laboratórnych vyšetrovacích metód vybrať práve Trnavskú univerzitu? Máte nejaké odporúčanie?

Trnavská univerzita patrí medzi vysoké školy s najdlhšou tradíciou výučby v zdravotníckych odboroch vrátanie laboratórnej medicíny. Teoretické i praktické študijné predmety prednášajú skúsení pedagógovia s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, čo je záruka kvalitnej prípravy na uplatnenie v praxi.  

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

patologia trnava
Iveta Kopecká
patologia trnava