Skočiť na hlavný obsah
PR
28.10.2021

Generácia 1989: Zase máme ísť do ulíc?

Dnes (28.10.2021) sa uskutočnila tlačová konferencia zástupcov Rady vysokých škôl a akademickej obce, ktorá nesúhlasí s návrhom novely vysokoškolského zákona. Na tlačovke vystúpila aj dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. Viera Peterková, ktorá je aj podpredsedníčkou Klubu dekanov fakúlt SR. Podľa nej novela presúva rozhodovacie právomoci z vedenia fakulty do správnej rady. "Nevieme si predstaviť dôvod, pre ktorý tradičná štruktúra a riadenie fakúlt majú byť touto novelou zrušené," povedala s tým, že uvažujú aj nad "okupovaním" vysokých škôl a ministerstva podobne ako sa politickej moci vzopreli študenti z generácie Novembra 1989. 

Aktuálne sa k navrhovanej novele vyjadril aj akademický senát pedagogickej fakulty TRUNI. Základné posolstvo pedagógov-senátorov je: "Nesúhlasíme s tým, že v návrhu nie sú rešpektované výsledky rokovaní kontaktnej skupiny a ministerstvo opätovne predložilo verziu s hlavnými rysmi, ktoré boli pred niekoľkými mesiacmi odmietnuté vysokými školami."

Akademický senát PdF kritizuje aj zmenu postavenia dekana. "Považujeme za pohŕdanie akademickými tradíciami i históriou univerzitného prostredia, aby funkcia dekana fakulty vysokej školy, ktorá má tradíciu od 16. storočia, bola nahradená pojmom „Orgán, ktorý podľa štatútu verejnej vysokej školy riadi fakultu.“ Podľa návrhu novely zákona sa „orgánom, ktorý riadi fakultu“ môže stať i osoba nepracujúca na konkrétnej fakulte alebo vysokej škole, čo považujeme za neakceptovateľné, a jednoznačne to povedie k politizácii i k ekonomickému ovládnutiu fakúlt externými osobami. Trváme na zachovaní akademickej samosprávy a autonómnosti."

viera peterková (foto barbora likavská)

Kropil: Menej peňazí neznamená úprimnú snahu o zlepšenie školstva

Vysoké školy sa obávajú politizácie. Vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby v tejto situácii pomohol, informujte TA3. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil poukázal na to, že budúcoročný štátny rozpočet počíta so znížením finančných prostriedkov pre vysoké školstvo o viac ako 28 miliónov eur. "Takýto prístup nepovažujeme za úprimnú snahu o zlepšenie vysokého školstva."

Ako majú vysoké školy prilákať nových študentov a plniť náročné kritériá akreditačného procesu, ak sú dlhodobo finančne podhodnocované?

Aj z dôvodu obmedzenia financií do vysokého školstva akademický senát pedagogickej fakulty žiada stiahnutie kritizovanej novely z legislatívneho konania. "Nesúhlasíme s presunom kompetencií na schvaľovanie rozpočtu a nakladanie s majetkom a odmietame aj uplatňovanie výnosov z podnikateľskej činnosti v dotácii. Ako majú vysoké školy prilákať nových študentov a plniť náročné kritériá akreditačného procesu, ak sú dlhodobo finančne podhodnocované?"

Rektori požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu

Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia Slovenskej rektorskej konferencie za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy. Rektori jednomyseľne konštatovali, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Rektor Trnavskej univerzity René Bílik sa v článku (26.10.) pre denník Postoj vyjadril, že ministerstvo so zástupcami vysokých škôl hovorilo, no faktický návrh zákona to nevyjadruje. „Takže len konštatujem, že výsledná podoba návrhu zákona nepredstavuje v plnej miere to, na čom sa reprezentácie dohodli. Aj preto sa znova objavujú protesty a výhrady zo strany samospráv vysokých škôl,“ vraví Bilík.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využilo kontaktnú skupinu ako zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov. S takýmto prístupom sa zástupcovia rektorov nevedia stotožniť a ďalej sa stretnutí kontaktnej skupiny nebudú zúčastňovať.

Podľa prítomných rektorov na zasadnutí vedenie ministerstva vedome podsúva verejnosti nepravdivé informácie, a preto stratilo ich dôveru. 

Rada vysokých škôl: Protestné akcie

Stiahnuť novelu z medzirezortného konania okrem akademického senátu pedagogickej fakulty, Slovenskej rektorskej konferencie či zástupcov akademickej obce z dnešnej tlačovej konferencie (28.10.) žiada aj Rada vysokých škôl. "RVŠ SR vyzýva akademické obce vysokých škôl a ich fakúlt k vyjadreniu stanoviska k predloženej novelizácii vysokoškolskej legislatívy a v prípade nesplnenia vyššie uvedených požiadaviek RVŠ SR k zapojeniu sa do protestných akcií."

foto: TRUNI/Barbora Likavská