Skočiť na hlavný obsah
PR
15.09.2022

Energetická kríza: K šetreniu sa musí pridať aj štátna pomoc

Energetická kríza: K šetreniu sa musí pridať aj štátna pomoc

Kým v roku 2021 Trnavská univerzita obstarala elektrickú energiu za 0,049 eura (bez DPH), v auguste tohto roka cena narástla dvanásťnásobne na 0,622 eur (bez DPH). Nárast cien energií je enormný, na prichádzajúcu zimu sa pozerá s obavami. Okrem racionálneho šetrenia bude podľa rektora potrebná aj štátna pomoc.

Nateraz sa neplánuje prechod na dištančnú výučbu a zimný semester začína oficiálne tak, ako bol plánovaný, a to už slávnostným Veni Sancte v pondelok 19. septembra 2022. Slovenská rektorská konferencia však vyzvala vládu, aby vysokým školám kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou: "Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie."

 „Zvyšovanie cien energií znamená nevyhnutne aj zvyšovanie našich nákladov. Toto zvýšenie nebolo v rozpočte našej verejnej vysokej školy na rok 2022 plánované, preto sa na prichádzajúce zimné obdobie a vôbec na nový akademický rok a výdavky s ním spojené pozeráme s obavami,“ hovorí prof. René Bílik, rektor Trnavskej univerzity. „Samozrejme, budeme hľadať formy šetrenia, no znepokojujúce je, že v žiadnych formách štátnej pomoci sa zatiaľ neobjavilo riešenie problémov vysokých škôl, a to aj napriek tomu, že ich rozpočty na rok 2022 boli drasticky krátené.“

Cieľom je poskytovať vzdelávanie na vysokej úrovni a nijako ho neredukovať. Budeme robiť všetko preto, aby k tomu nedošlo. „K racionálnemu šetreniu z našej strany musí byť pridaná účinná štátna pomoc. Ak, pravdaže, politická reprezentácia má kvalitu vzdelávania medzi svojimi prioritami. Ak nie, potom to nechá len na nás a nový akademický rok bude  plný zúfalých improvizácií,“ tvrdí R. Bílik. „Vysoké školy so svojimi deficitnými rozpočtami samé situáciu nezvládnu, resp. zvládnu ju len za cenu redukcie vyučovania, čo ohrozí samu podstatu našej práce.“

Prudké zvyšovanie cien energií negatívne vníma kvestorka Trnavskej univerzity Ing. Daniela Naništová. Najrýchlejšie narástla cena elektriny. „V kalendárnom roku 2021 sme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  nakúpili 1 kWh v priemere za 0,049 € bez DPH. V kalendárnom roku 2022 sme obstarali elektrickú energiu za tri rôzne ceny. Na začiatku roka za 0,196 za 1 kWh bez DPH. V máji nám dodávateľ elektriny vypovedal zmluvu z dôvodu, že neuzavrel rámcovú dohodu s distribučnou spoločnosťou a nám bola dodávaná elektrická energia od dodávateľa poslednej inštancie  počas troch mesiacov v cene 0,304 bez DPH € za 1 kWh. V auguste sme obstarali elektrickú energiu od nového dodávateľa za cenu 0,622 € za 1kWh bez DPH.“

Aktuálne Trnavská univerzita pracuje na obstarávaní plynu na obdobie budúceho roka, predpokladom sú opäť vysoké ceny.

Ako pripomína kvestorka, hlavným zdrojom financovania Trnavskej univerzity je dotácia zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorej ministerstvo školstva rozdeľuje finančné prostriedky aj na prevádzku vysokej školy.

„Pri súčasných cenách energií predpokladáme, že z dotácie na prevádzku, ktorú sme dostali v tomto kalendárnom roku,  budú tvoriť  náklady na energie 50% (voda, plyn, teplo, elektrina) a budúci rok to bude ešte viac, pretože nevieme, za akú cenu nakúpime plyn,“ uzatvára kvestorka Daniela Naništová.