Skočiť na hlavný obsah
PR
16.11.2021

Ekonomická moc sa koncentruje do rúk úzkej skupiny ľudí. To je jadro problému

Protest za slobodné vysoké školy

Dnešný protest proti novele vysokoškolského zákona podporili aj zástupcovia akademickej obce Trnavskej univerzity.

Do ulíc Bratislavy vyšli dnes študenti a pedagógovia najstaršej trnavskej alma mater, aby podporili Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vyvolal ho návrh ministerstva školstva na novelizáciu vysokoškolského zákona, ktorý má výrazne zvýšiť politický vplyv napríklad pri voľbe rektora alebo kreovaní správnej rady.

Ministerský návrh odmietajú nielen vysoké školy, ale aj rektorská konferencia či Študentská rada vysokých škôl. Aktuálne zákon odmietla aj Generálna prokuratúra, ktorá žiada jeho prepracovanie. V súčasnosti prebieha aj petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, podarilo sa zozbierať už 17-tisíc podpisov.

„Zásadne nesúhlasíme s postupom ministerstva, ktoré predloženým návrhom ignorovalo rokovania so zástupcami univerzít a ich reprezentácií, pričom tieto rokovania hrubo zneužilo len ako nástroj na predstieranie záujmu viesť s vysokými školami dialóg, a neustále navodzuje dojem, že možnosti financovania vysokých škôl z Plánu obnovy a rozvoja sabotujú samotné vysoké školy, ktoré sa bránia prijatiu novely,“ uvádza sa v stanovisku akademického senátu Trnavskej univerzity. „Hlavné výhrady vysokých škôl, týkajúce sa zamedzenia politizácie vysokých škôl a ich možného politického prevzatia štátnou mocou, neboli nijakým spôsobom akceptované. Novela v prípade jej prijatia prinesie nesystémové zmeny, neistotu a chaos v riadení a fungovaní vysokých škôl, čím sa vzďaľuje od deklarovaného cieľa zvyšovať kvalitu vzdelávania.“

Viera Peterková: Bojím sa, že novela zákona zničí výdobytky Novembra ´89

Dnešného bratislavského protestu sa zúčastnila aj dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Viera Peterková, ktorá je súčasne aj predsedníčkou Klubu dekanov. Vyhlásila: „Som dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ale po 31. marci budúceho roka bude zo mňa orgán. Takto totiž nazýva novela zákona o vysokých školách dekanov fakúlt: orgán, ktorý riadi fakultu podľa štatútu univerzity. Aké dehonestujúce! Keď vás tu dnes takto vidím, vidím seba spred 32 rokov. Vtedy sme ako študenti chodili na námestia a plní nádeje, v eufórii, v radosti, veselí a usmiati ako vy dnes, a šťastní, že konečne niekto počúva náš hlas. Dnes tu stojím opäť. Trošku v rozpakoch, lebo som nečakala, že niekedy budem stáť na tribúne, ale musím, pretože sa bojím. Bojím sa, že táto novela zákona zrúca výdobytky Novembra ´89, a to je účasť študentov a učiteľov na riadení fakulty a univerzity. A to sa mi nepáči! A preto som dnes opäť tu, štrngám zase kľúčami, pripravená biť sa za vaše slobody.“

Bojím sa, že novela zákona zničí výdobytky Novembra ´89, účasť študentov a učiteľov na riadení univerzity a fakulty, akademickú samosprávu.

Akademický senát PF i samotná fakulta sa svorne vyjadrili, že „ministerstvo opätovne v návrhu novely zavádza zásadnú zmenu v znení „Druhú polovicu členov správnej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva“. Pýtame sa, aká je to verejná kontrola, ak minister ako osoba vyberie a vymenuje polovicu správnej rady? Aká je to verejná kontrola, keď minister môže bez uvedenia dôvodu vymeniť svojich nominantov?“

Nicole Makóová: Naštvaná a sklamaná študentka

Medzi zúčastnenými nechýbala ani predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity Nicole Makóová, ktorá na zhromaždení vystúpila s týmto prejavom: „Som študentka, som naštvaná a sklamaná. Táto novela nijakým spôsobom nevylepšuje podmienky na štúdium. Navyše, aj okolité krajiny čerpajú Plán obnovy a nerušia pritom demokratické samosprávne riadenie univerzít. Vraj my študenti sa nezaujímame o to, čo sa deje a nerozumieme tomu. Tak prečo tu dnes stojíme v stovkách? Prečo sa k tomu od začiatku roka vyjadrujeme?“

Je pre nás neprijateľné, aby o univerzitách rozhodovali ľudia dosadzovaní politickou mocou.

Ďalej dodala: „Máme svoj názor a chceme ho vyjadriť tak ako študenti v 1989. Prišli sme študovať na univerzity a vysoké školy, aby nás učili vedci a pedagógovia, ktorí majú slobodu bádania, učenia a šírenia ich vedeckých názorov. Je pre nás neprijateľné, aby o univerzitách rozhodovali ľudia dosadzovaní politickou mocou. Som presvedčená, že my, mladá generácia, máme v sebe nesmiernu silu. Naša viera v dobro, idealistické premýšľanie a nádej sú hnacím motorom budúcich zmien a toho, aby sme sa nevzdávali.“

Proti Gröhlingovej novele vystupuje aj rektor Trnavskej univerzity: Jadro problému je v koncentrácii ekonomickej moci

„Minister školstva a jeho štátny tajomník sa mediálne postarali o to, aby vznikol dojem, že funkcionári vysokých škôl – rektori a dekani, v snahe zabrániť reforme, chránia predovšetkým svoje funkcionárske kreslá. Veci sa však majú ináč,“ píše vo svojom dnešnom komentári rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik. „Jedným zo základných výsledkov Novembra 1989 v oblasti vysokého školstva bolo zavedenie akademickej samosprávy a zákonom garantovaná autonómia (ochrana nezávislosti) akademickej pôdy. Tieto garancie sa minister školstva Gröhling a jeho úradnícko-podnikateľská kamarila rozhodli atakovať a oslabiť.“

Ekonomická moc sa koncentruje do rúk úzkej skupiny ľudí – členov správnej rady a rektora univerzity (ktorého by mala tá správna rada voliť).

Rektor R. Bílik upozorňuje, že politickí nominanti v správnych radách majú prevziať podstatnú časť doterajších právomocí akademickej samosprávy, a to predovšetkým v oblasti ekonomickej. Rozhodovali by v takých oblastiach, akými sú napríklad schvaľovanie rozpočtu vysokej školy, schvaľovanie spôsobu delenia rozpočtových prostriedkov na jednotlivé súčasti vysokej školy (fakulty, výskumné pracoviská, ústavy a centrálnu administratívu), predaj majetku vysokej školy a vôbec nakladanie s ním. „Oproti doterajšiemu stavu, keď o týchto veciach rozhodovali kolektívne samosprávne orgány zložené zo zástupcov študentov a zamestnancov a reprezentujúce jednotlivé fakulty, sa ekonomická moc koncentruje do rúk úzkej skupiny ľudí – členov správnej rady a rektora univerzity (ktorého by mala tá správna rada voliť). Takže toto je jadro problému, o ktorom sa však na strane ministerských vykladačov zámeru zákona mlčí a demagogicky sa problém zužuje na voľby rektora.“

Všetky fotografie môžete nájsť na sociálnych sieťach #TRUNI alebo na zdieľanom odkaze. V prípade ďalšieho použitia uveďte zdroj: foto: TRUNI/Barbora Likavská